Traner over Føns

Så er årets første trane observeret ved Føns. Under forårstrækket i marts-april passerer mange traner det primært østlige Danmark, men også her i Føns har vi glæde af dem.

”Vores” trane kan synes vel tidlig på den, men rent faktisk har der inden for de sidste 30 dage været et stort antal observationer over hele landet. Fuglene returnerer i september-oktober til overvintringsstederne i Spanien og Nordafrika.

Tranen er en fåtallig ynglefugl i Danmark. Antallet af par er dog steget markant de seneste årtier og er nu på over 80. De yngler spredt i hele landet, men man ser dog ikke meget til dem. De kræver ro, og da tranen er meget sky og forsigtig i yngletiden, lever den meget skjult. Sidste sommer så vi dog jævnligt 2-3 fugle i Gardemosen. Det skal vi holde øje med i år! Tranen yngler nemlig i Danmark i skovmoser og hedemoser, hvorfor vores mose er et oplagt sted

Tranen er en meget stor fugl med en længde på 100-120 cm og et vingefang på 180-220 cm. Fjerdragten er grålig. Den har lange ben og lang hals med sort forhals/strube og hvid baghals, der når op bag øjnene. Har en rød plet på bagissen. Næbbet er lige og dolkformet. Halen pjusket og strudseagtig når tranen står på jorden. I flugten er vingerne brede med tydelige sorte fingre. Hals og ben er strakte. Svingfjerene er sorte, mens resten af vingen er grålig. Flyver med langsomme vingeslag. Trækker i relativ stor højde flokvis, ofte i V-formation eller skrå linier.

Fuglestemmekursus

 Rørsanger

Foråret nærmer sig. Har du lyst til at få lidt mere ud af den dejlige natur, vi er så heldige at bo lige midt i, så er der mulighed for at deltage i fuglestemmekursus, der afholdes af Dansk Ornitologisk Forening på Fyn (DOF-Fyn).

Det foregår over 5 aftener i DOFs lokale på Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 40, Bellinge, med efterfølgende 5 ekskursioner. Datoer er (aften m teori + dag m. ekskursion): 20/3 + 26/3, 4/4 + 9/4 ,24/4 + 30/4, 15/5 + 18/5, 12/6 + 18/6.

Teorilektionerne starter kl. 1900. Ekskursionerne afholdes søndag formiddag med undtagelse af torsdag18/5, som er en aftentur. Ret til ændringer forbeholdes dog.

Tilmelding sker ved at indbetale 875 kr. til DOF-Fyns konto 9570 – 5257468 samt mail til lederne Børge Rasmussen (borge.lrasmussen@gmail.com) eller Niels Bomholt (Bomholt@ulbollemail.dk).

Deltagelse forudsætter medlemskab af DOF. Du bliver medlem ved at gå ind på DOFs hjemmeside http://www.dof.dk/ , hvor du under ”Bliv medlem” tilmelder dig.

Generalforsamling i Beboerforeningen

 Torsdag den 9. marts kl. 19 holder Beboerforeningen for Føns og Omegn generalforsamling i Føns Gl. Skole.

Dagsorden

1     Valg af dirigent

2     Formandens beretning

3     Forelæggelse af regnskab

4     Godkendelse af beretning og regnskab

5     Uddeling af Fønskrukken

6     Valg af bestyrelse.

Følgende er på valg:

·         Ebbe Johannsen,

·         Birgitte Fløe

·         Ulla Pedersen (modtager ikke genvalg)

7     Valg af suppleanter og revisor.

Følgende er på valg:

·         Ole Aggeboe (bestyrelsessuppleant)

·         Olaf Erichsen (revisor)

Spisning kl. 18: Gammeldags oksesteg m. tilbehør.

Tilmelding til spisning til Lisbet tlf. 64421960/23327856 senest den 3. marts.

Fønskrukken.

Igen i år skal vi finde en person, som har fortjent eller kan trænge til et klap på skulderen og dermed vores hædersbevisning, Fønskrukken.

Forslag sendes på mail til Lisbet: lisbet@foensvej23.dk senest den 1. marts.

Vinterfest lørdag den 25. februar 2017

Husk, der er vinterfest i beboerforeningen lørdag den 25. februar kl. 18 i Føns Gl. Skole! Der er lokal revy, og til efterfølgende dans spiller Godsejernes Jazzband.

Medbring en ret til fælles buffet. Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.

Billetter á 75 kr. kan bestilles hos Lisbet,

tlf. 64421960/23327856 senest den 23. februar

Beboerforeningen

 

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.