Petanque

 

Så starter vi igen med at spille Petanque onsdag formiddag. Vi spiller petanque og derefter lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Første gang, vi spiller, er

onsdag den 19.april kl.0930.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen

Svaler i Føns

 

Bysvale                                                                         Landsvale

Så er svalen kommet til Føns – eller mere korrekt – bysvalen er kommet.

Bysvalen er let genkendelig på sin sortblå overside, kridhvide overgump og den korte hale. Vinger og halefjer er sorte, og undersiden er ren hvid. Artens kald er et lyst, tørt prrit, og sangen er en variation over dette tema. Du kan kende den fra landsvalen, som har en meget lang, splittet hale. Huskereglen kunne være, at landsvalen kommer ”laaangt ude på landet”.

Bysvalen er vidt udbredt i Danmark, hvor den findes lige fra det åbne udyrkede land til bymidten i de større byer. Arten ynglede oprindeligt i klipper, og dens naturlige udbredelse i Danmark er således steder som Møns Klint, men den har tilpasset sig og yngler i dag overvejende på menneskeskabte strukturer.

Bysvalen bygger sin rede af vådt mudder, som den f.eks. kliner fast under tagskæg og lignende. Reden er helt lukket på nær et lille hul til ind- og udflyvning. De stærke reder er ret eftertragtede af visse andre fugle, f.eks. gråspurve. Det er således ikke ualmindeligt, at disse fugle fortrænger bysvalerne, når reden er næsten færdigbygget. Arten findes på mange gårde, hvor den altid yngler uden på bygningerne i modsætning til landsvalen, der typisk yngler inde i bygningerne. Bysvalen er en meget almindelig trækgæst, idet et stort antal skandinaviske fugle trækker gennem Danmark på vej mod artens vinterkvarter i tropisk Afrika.

Bysvalens føde består næsten udelukkende af flyvende insekter, som den i modsætning til landsvalen gerne tager i ret stor højde. Derfor ankommer bysvalen senere til ynglepladsen end de øvrige svalearter, da højtflyvende insekter først forekommer i større antal sidst på foråret.

 

Fredagscafé

Fredag den 28. april kl. 1600 er der igen fredagscafe i Føns Gl. Skole – nu med fredagsfodbold.

Der er bold på banen i skolegården fra kl 1600. Alle børn og unge opfordres til at tage udfordringen op. Vi spiller fodbold, rundbold, langbold og stikbold. Alle kan være med – også forældre og dem uden afkom!

Sideløbende kører fredagsbaren  suppleret med grillpølser og hotdogs til favorable priser.

Vel mødt

Beboerforeningen

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.