Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Rødstjerten yngler i Føns

Vi har det store held, at den smukke rødstjert igen har valgt at yngle her i Føns. Den er en af vores mest farvestrålende småfugle. Den rustrøde underside, den sorte maske, den hvide pande og den betongrå overside på hannen giver et meget karakteristisk helhedsindtryk. Hunnen er mere uanseligt beigefarvet, men med en markant rød hale. Rødstjerten er en af de fugle, der synger tidligst om morgenen. Sangen indledes med en høj tone; dernæst kommer en 5-6 dybere lyde (hiii-dy-dy-dy-dy) og endelig en kort kvidren.

I Danmark er rødstjerten noget spredt forekommende, men den findes i hele landet. Fuglen findes især i gamle løvskove eller ældre villahaver, hvor den yngler i huller. Landets højeste bestandstæthed findes således formentlig i Jægersborg Dyrehave nord for København, men generelt er bestandstætheden højest i det nordligste Jylland, Øst- og Sønderjylland.

Rødstjerten yngler også gerne i fuglekasser placeret højt til vejrs og med fri indflyvning. Rødstjerten lægger 3-8 æg, som har en smuk blå farve, og det er primært hunnen, som udruger dem. Hannen er dog set hjælpe til, hvilket er højst usædvanligt for drosselfugle. Hannen står til gengæld gerne for opfostringen af det første kuld, mens hunnen påbegynder kuld nummer to. Rødstjerten er langdistancetrækker og overvintrer i Sahelzonen syd for Sahara samt omkring Nilen i Østafrika. I træktiden får vi besøg af store mængder trækfugle fra de skandinaviske bestande.
Rødstjertens føde består af insekter og edderkopper. Hannen fanger en del insekter på fluesnappermaner eller højt i træerne, hvorimod hunnen i højere grad fouragerer på jorden.
I Danmark er rødstjerten en ret ny ynglefugl, der første gang blev registreret ynglende i Vendsyssel i 1863. Den har siden bredt sig til hele landet, men optræder sparsomt i Vestjylland og på Lolland. Den europæiske bestand af rødstjert er som helhed gået tilbage i perioden 1970-1990. Denne udvikling ses ikke i Danmark, hvor arten har udvidet sit yngleområde mod nord og vest. Bestanden fluktuerer en del, men har overordnet set været stigende inden for det sidste årti. Klimatiske forhold i vinterkvarteret formodes at spille en afgørende rolle for bestandsudviklingen

SORT SOL med Beboerforeningen i Føns

En imponerende naturoplevelse!

Denne tur bringer os til en oplevelse i det gamle grænseland.

Onsdag den 4 oktober

Afgang fra Føns kl. 6,30

Vi sejler på Kielerkanalen med hjuldamperen Freya til Rendsburg derefter bus til Friedrichstadt  ”det lille Amsterdam”, her bliver vi indkvarteret på vores hotel.

Torsdag den 5 oktober

Vi besøger Ejderdæmningen derefter til Tøndermarsken, hvor Sort Sol skal opleves.

Turen starter og slutter ved Føns gl. skole. Hjemkomst kl. ca. 22,30

Pris 1895,-

Som omfatter 4 stjernet bus – 1 x rundstykke og kaffe (udturen) – sejltur Kiel-Rendsburg –              1x brunch – frokost ombord – 1 x overnatning med halvpension 1 x sen frokost (dag 2 )– Naturvejleder til Sort Sol – Sandwich (hjemturen) – Rejseleder.

Sidste frist for tilmelding den 10. august 2017  til : Vita Andreasen    40428740

                                                                                            Ebbe Johannsen   26708485

Teknisk arrangør:   Giba Travel

Beboerforeningens udflugt 19 august 2017

Sponsor:  Lip   Nørre Aaby

Kultur, Natur, Arkitektur oplevelser for alle aldre.

Dansk Danseteater gæster Moesgaard   Lørdag den 19 august kl. 14,00 Forestillingen er inklusiv.

Afgang Føns Gl. Skole kl.  11,30

Der serveres en håndmad samt  øl / sodavand til turen

Ankomst Moesgaard kl.  13,15

Afgang Moesgaard kl. 16,30

Ankomst   Postgården   Fredericia   kl.  17,30 til aftensmad   Afgang kl. 19,30

Ankomst Føns Skole ca. 20,00

Pris for udflugten kr. 150,00

Sidste frist for tilmelding den 12. august 2017 til :  Ebbe Johannsen 26708485 eller mail :

ebbescharffjohannsen@gmail.com

Petanque

 

Hver onsdag formiddag kl 0930 spiller vi petanque på Føns Gl. Skole. 

Efter udfordringerne vi har lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.