Arbejdsdag på skolen

Vores næste arbejdsdag på skolen bliver

17.maj kl. 0930.

Så mød op til en hyggelig formiddag, hvor vi for lavet det, som trænger til at blive ordnet og får en kop kaffe og noget snak.

Beboerforeningen

Jernspurven

Hvis du kigger godt efter i din have i Føns, så vil du ofte kunne se en lille spurvelignende fugl med et spidst insektædernæb. På undersiden og omkring hovedet er fuglen jerngrå, og oversiden er spraglet i brune nuancer og kan for den uøvede godt forveksles med en gråspurv. Det er jernspurven.

Den lever en diskret tilværelse, men dens let genkendelige sang, som siges at minde om lyden af en rusten trillebør, afslører den. Også på trækket har jernspurven en karakteristisk stemme, nemlig et fint ringende sissississ.

Den lever et ret vildt sexliv, idet den lever i forskellige sociale systemer med op til flere hanner og hunner i samme territorium. Blandt de jernspurve, der lever i polygame strukturer, prikker hannen ofte med næbbet på hunnens kloak før parringen for at få hende til at afgive eventuelle sædceller fra tidligere parringer med andre hanner. Hunnens interesse i at parre sig med flere hanner bunder i hendes ønske om at få flere til at hjælpe sig med at opfostre ungerne. Så mens hun ligger og ”æder sig tyk i chokolade”, drøner hannerne rundt som skaffedyr!

I Danmark er jernspurven en meget vidt udbredt ynglefugl, som forekommer i både blandingsskov, nåleskov, diverse krat, tilgroede moser m.m.

Størstedelen af de danske fugle trækker til overvintring i Vest- og Sydeuropa. I milde vintre kan nogle fugle dog godt finde på at overvintre her i landet, gerne i nærheden af menneskelig bebyggelse. Således er jernspurven en almindelig gæst på foderbrættet i visse områder. Danmark besøges endvidere af mange skandinaviske fugle i træktiden.

Jernspurven lever hovedsagelig af mindre insekter, men efterår og vinter suppleres kosten desuden med bær og frø.

Den danske jernspurvebestand halveredes fra midten af 1970’erne og ti år frem. Herefter har bestanden været stabil.

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.