Sumpmejsen

Nu, hvor løvet så småt er ved at falde, bliver det lettere at se havens småfugle. En af dem er sumpmejsen, en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hagesmæk.

I Danmark er sumpmejsen en almindelig fugl, som især er knyttet til ældre løvskov med rig underskov. Sumpmejsen har en forkærlighed for de mere fugtige dele af skovene, f.eks. er den almindelig i ellesumpe. Sumpmejsen kan også finde på at yngle i store, gamle villahaver som her i Føns.

Sumpmejsen er udpræget standfugl, og ikke engang ungfuglene bevæger sig langt fra deres klækningssted – kun op til én kilometer! – Så vores sumpmejser er ægte Fønser!!

Sumpmejsen lever af insekter og edderkopper om sommeren og frø på de øvrige årstider. I modsætning til de andre mejser fra løvskoven hamstrer sumpmejsen i stor stil, især bog og agern. De gemmes i hulrum i træernes bark. Sumpmejsen har en veludviklet hukommelse, og den finder således de fleste af maddepoterne igen.

Bestanden af sumpmejse er blevet reduceret siden 1980. Således blev bestanden næsten halveret op gennem 80’erne og 90’erne. Kolde vintre og fødetilgængeliged har formodentlig været de primære bestandsregulerende faktorer. I årene efter århundredskiftet med milde vintre er bestanden atter begyndt at vokse.

ADVARSEL!!!!

Vi har haft 3 tyverier på kort tid her i Føns

Ser du noget i byen, du synes er mærkeligt, noter tidspunkt for observationen, noter identifikationsmærker på ikke kendte køretøjer, beskriv eventuelle personer og noter andre relevante oplysninger.

Vær mistænksom og observant

 

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Petanque

 

Hver onsdag formiddag kl 0930 spiller vi petanque på Føns Gl. Skole. 

Efter udfordringerne vi har lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.