Nattergalen

Lige nu kan du ved Gardersøen høre nattergalen. Den har siden slutningen af maj holdt pause. Det varer dog ikke længe, før det er helt slut for i år. Lige nu synger den for at lære sin unger at synge. Der er faktisk gjort forsøg med at fjerne nattergaleunger fra forældrene, inden de synger i den anden periode – Og de kom aldrig til at synge. Derfor ved vi, hvorfor den starter op med at synge igen, efter at ungerne er fløjet af reden.
Nattergal er jo kendt for sin flotte sang, men ikke mange kender dens udseende. For ikke nok med at nattergalen lever en meget diskret tilværelse gemt i vegetationen, den er også meget diskret farvet med en mørkebrun overside og en lyst brungrå underside. Den hører til smådroslerne og ikke til sangerne. Da den synger mest om natten, men kan faktisk også høres til langt op på formiddagen. Nattergalen er udbredt i det nordøstlige Europa og det vestlige Asien. Danmark udgør vestgrænsen for arten. Den nært beslægtede sydlig nattergal, der ligner den meget, har en omvendt yngleudbredelse af nattergalen i Europa, dvs. den forekommer i Syd- og Vesteuropa. I det smalle bælte, hvor de to arter forekommer sammen, bl.a. lige syd for den dansk-tyske grænse, kan der forekomme hybrider mellem de to arter. Den sydlige nattergal synger dog langt fra så melodisk, som vores her i Føns. Det pudsige er faktisk, at da H.C.Andersen skrev eventyret om nattergalen, sad han faktisk i Italien. Så det er den mere ”pjevsede” nattergal, han blev så betaget af.

I Danmark yngler nattergalen relativt almindeligt i store dele af landet. Bestandstætheden falder generelt mod vest i Danmark, og vest for den jyske højderyg er den sjælden. Den yngler i fugtige områder såsom tilgroede moser, langs søer og vandløb og desuden sjældent i lukket løvskov. På grund af nattergalens hemmelighedsfulde adfærd er dens ynglebiologi dårligt kendt.
Nattergalen er langdistancetrækker med vinterkvarter i tropisk Østafrika. For at have den største mængde føderessourcer til rådighed trækker nattergalen først til et område nord for ækvator, og senere, omkring årsskiftet, trækker den videre til områder syd for ækvator, hvor der pga. regntiden er masser af insekter. I træktiden besøges Danmark også af skandinaviske trækgæster, men da Danmark ligger på vestgrænsen for udbredelsen i Europa, er der tale om et ret beskedent antal.
Nattergalens føde udgøres især af insekter og edderkopper, men den tager også bær.
Op gennem 1960’erne og 1970’erne gik bestanden af nattergal frem i Danmark, og i kølvandet på denne udvikling ekspanderede arten også vestover. Siden starten af 1980’erne har bestanden desværre vist en generelt faldende tendens. Årsagerne til den negative bestandsudvikling er ikke kendt. På europæisk plan anses bestanden for at være stabil.

 

SORT SOL med Beboerforeningen i Føns

En imponerende naturoplevelse!

Denne tur bringer os til en oplevelse i det gamle grænseland.

Onsdag den 4 oktober

Afgang fra Føns kl. 6,30

Vi sejler på Kielerkanalen med hjuldamperen Freya til Rendsburg derefter bus til Friedrichstadt  ”det lille Amsterdam”, her bliver vi indkvarteret på vores hotel.

Torsdag den 5 oktober

Vi besøger Ejderdæmningen derefter til Tøndermarsken, hvor Sort Sol skal opleves.

Turen starter og slutter ved Føns gl. skole. Hjemkomst kl. ca. 22,30

Pris 1895,-

Som omfatter 4 stjernet bus – 1 x rundstykke og kaffe (udturen) – sejltur Kiel-Rendsburg –              1x brunch – frokost ombord – 1 x overnatning med halvpension 1 x sen frokost (dag 2 )– Naturvejleder til Sort Sol – Sandwich (hjemturen) – Rejseleder.

Sidste frist for tilmelding den 10. august 2017  til : Vita Andreasen    40428740

                                                                                            Ebbe Johannsen   26708485

Teknisk arrangør:   Giba Travel

Beboerforeningens udflugt 19 august 2017

Sponsor:  Lip   Nørre Aaby

Kultur, Natur, Arkitektur oplevelser for alle aldre.

Dansk Danseteater gæster Moesgaard   Lørdag den 19 august kl. 14,00 Forestillingen er inklusiv.

Afgang Føns Gl. Skole kl.  11,30

Der serveres en håndmad samt  øl / sodavand til turen

Ankomst Moesgaard kl.  13,15

Afgang Moesgaard kl. 16,30

Ankomst   Postgården   Fredericia   kl.  17,30 til aftensmad   Afgang kl. 19,30

Ankomst Føns Skole ca. 20,00

Pris for udflugten kr. 150,00

Sidste frist for tilmelding den 12. august 2017 til :  Ebbe Johannsen 26708485 eller mail :

ebbescharffjohannsen@gmail.com

Petanque

 

Hver onsdag formiddag kl 0930 spiller vi petanque på Føns Gl. Skole. 

Efter udfordringerne vi har lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.