Hvorfor ældes vi

På Føns Gl .Skole mandag 29. oktober 2018 kl 1900-2100

streames foredrag fra Århus Universitet

Dette er et nærværende emne for alle. Hvis du ikke allerede er gammel, så bliver du det – før du aner det!!

Vel mødt

Beboerforeningen

Hvid stork

Hvis du tror, at du for et par uger siden så en hvid stork ved Assensvejen, så er den god nok. Vi får næsten hvert år et kortvarigt besøg af en omstrejfende stork. Den smukke hvide stork er helt umiskendelig med sin sort-hvide fjerdragt, sit kæmpemæssige røde næb og de lange røde ben. Desværre er denne engang så almindelige danske fugl efterhånden et sjældent syn i Danmark.

Storken er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Storkene har dog i år nydt varmen og det tørre vejr. Det har givet gode betingelser for afkommet, der i den første måned af deres levetid ikke tåler kulde og regn. Med 8 unger i 2 reder, én i Sønderjylland, og én ved Gundsømagle på Sjælland, er det langt over det normale gennemsnit for en dansk storkerede. Samtidig besøges landet i varme somre af et par hundrede omstrejfende storke, sikkert fra bestandene i landene syd og sydøst for Danmark, hvor arten er talrig og i fremgang. Det er sådan én, I måske har set her i nærheden af Føns.

De fleste af de nordøsteuropæiske og de danske storke trækker øst om Middelhavet for at overvintre i det sydlige Afrika. Om vinteren besøges Danmark også af et stigende antal storke fra det omdiskuterede skånske udsætningsprojekt og lignende tyske projekter. Det er storke, der har mistet orienteringen og normal trækdrift, og som ofte går en krank skæbne i møde som følge af fødemangel og hårdt vintervejr.

Storken æder næsten alt, hvad der rører sig, hvor den færdes. Således står menuen på alt fra padder, slanger, fisk, orme til gnavere, insekter, snegle og fugleunger. I Danmark har padder dog altid udgjort en meget væsentlig fødekilde. Storken har gennem århundreder tilpasset sig landbrug med dyrehold og høslæt, der gør byttedyrene tilgængelige.

Arbejdsdag på skolen

Næste arbejdsdag på skolen bliver torsdag den 20 sep. 2018  . 9,00.

Så håber vi, at du har en ledig dag i kalenderen til lidt arbejde og HYGGELIG SAMMENKOMST.

Vel mødt Arbejdsholdets formand

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.