2009

Føns og omegns Lokaludvalg

 Årsberetning 2009. 1. årsberetning.

Udvalgets opstart.

Dette er 1. årsberetning for Føns og omegns Lokaludvalg, idet udvalget, dets medlemmer og dets vedtægter blev godkendt af Middelfart Byråd den 5. januar 2009.

Af vedtægterne fremgår, at årsmøde afholdes i april måned.

Udvalgets medlemmer er: Erik Bitsch Olsen formand

Ole D. Pedersen næstformand + web-master

Michael Rasmussen kasserer

Tom Gerdes sekretær

Irene Rasmussen

med suppleanter Jesper Clante

Jette Erichsen

Ved godkendelsen var Dorte Rande medlem af udvalget. Dorte trak sig af personlige grunde og blev erstattet i udvalget af daværende 1. suppleant, Irene.

Udvalgets arbejdsform.

Udvalget arbejder, så såvel udvalgsmedlemmer som suppleanter deltager på lige fod i møder og arbejdet.

En række konkrete indsatser/projekter gennemføres i arbejdsgrupper med udvalgsmedlemmer som tovholdere, og med tilbud til alle beboere om at deltage. Det har dog vist sig, at beboere uden for udvalget kun har engageret sig i begrænset omfang i arbejdet.

Følgende arbejdsgrupper har fungeret i perioden:

1. Offentlig transport

2. Stranden

3. Søen

4. Kirkesti

5. Bredbånd i Føns

6. Digitale demokratiformer.

 

Gruppe 4 og 5 har gennemført deres målsætning i perioden og er nedlagt. Arbejdsgrupperne 2 og 3 er ved årsskiftet slået sammen.

De øvrige grupper er alle aktive, dels ved udarbejdelse af høringssvar, dels ved gennemførelse af de opstillede målsætninger. Bl. a. er søgt midler i diverse fonde til at dække omkostninger ved aktiviteterne i grupperne. Resultaterne afrapporteres løbende i udvalget.

Udvalget har fået opstillet et område på Middelfart Kommunes hjemmeside. Den er ved at blive udbygget af udvalgets web-master, så alle referater og høringssvar kan ses på hjemmesiden.

Årets aktiviteter.

I årets løb har udvalget afgivet høringssvar – dels til kommunale planer og politikker:

Kommuneplan 2009 – 2021.

Trafikpolitik.

Kultur- og fritidspolitik.

Bosætningspolitik.

dels andre emner: Føns og omegns Lokaludvalg

 Materielbygning ved kirken

Udvalget har været repræsenteret ved en række kommunale møder og konferencer. Deltagelsen i kommunens miniklimatopmøde i september 2009 gav anledning til, at en gruppe husejere i området søgte om og blev udvalgt til at få gennemført grundlag for tilpassede energirenoveringer.

Tilslutningen har været så stor, at der efter en første pulje på 14 huse nu arbejdes med en anden pulje på 11 huse. Arbejdet indgår i kommunens anstrengelser på at markere sig en grøn vækstkommune ved gennemførelse af en Minklimaplan.

Ved bearbejdningen af Kommuneplanen blev arrangeret et velbesøgt offentligt møde, hvor udvalget præsenterede kommunens forslag med særlig fokus på emner med interesse for området. Deltagerne medvirkede ved udarbejdelsen af udvalgets bemærkninger til planen – et omfattende brev, som siden har dannet grundlag for meget af udvalgets arbejde – herunder svar i høringer om kommunens politikker.

Inden kommunevalget i november 2009 blev også arrangeret et velbesøgt offentligt møde med 5 af kommunens ledende politikere. Diskussionen blev styret af indholdet i de høringssvar, udvalget har givet i årets løb. Mødet gav et godt grundlag for udvalgets videre arbejde, lige som det markerede området i politikernes bevidsthed – et vigtigt formål for os.

Ved mødet blev fremsat ønske om, at der etableres en Landdistriktspolitik – en politik som pt. ikke indgår i kommunens katalog over nødvendige politikker. Det er siden fulgt op både politisk og i fælleslokaludvalgsregi, og udvalget arbejder med indholdet i en sådan politik, som betragtes som meget væsentlig.

Det andet emne, udvalget har prioriteret højest i perioden, er trafikpolitikken – udmøntet i flere henvendelser og høringssvar. Både mangler i trafiksikkerheden for områdets beboere og mangler i områdets offentlige trafik er markeret adskillige gange. Resultatet har hidtil været nedtrykkende ringe, men udvalget vil fortsætte med at være en markant spiller på området. Især håber vi at kunne medvirke til, at der igangsættes nytænkning vedr. den offentlige trafikforsyning

Endelig har et ønske om at kunne præsentere området og lokaludvalget på en iøjnefaldende måde betydet, at udvalget har fået lavet et flot logo af et af udvalgets deltagere – Jesper Clante.

Motivet – et træ, som gror på vandet – symboliserer den flotte natur – præget af vandet, som er karakteristisk for området. Logoet pryder nu udvalgets hjemmeside, og det kan også anvendes i andre sammenhænge.

Økonomi.

Udvalget har modtaget DKK 3000 til dækning af løbende driftsudgifter. Heraf er brugt DKK 1535 til afholdelse af diverse møder. Resten overføres til driften i 2010.

Lokaludvalget 2010.

Ved årsmødet blev valgt 2 udvalgsmedlemmer:

xxxxxxxxx

yyyyyyyyy

samt suppleant: zzzzzzzzz

Middelfart Byråd anmodes om at godkende årsberetningen og det nye lokaludvalg.

Lokaludvalget i 2009.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *