Årsmøde 2011

Føns og omegns Lokaludvalg

 INDKALDELSE TIL

Årsmøde 2011. 2. årsmøde i Føns og omegns lokaludvalg.

Onsdag den 6. april 2011, kl. 19 I Føns Skole.

Indledning. Velkomst. Praktiske oplysninger.

Program for årsmøde:

1. Præsentation af ordstyrer : Hanne R- Christensen foreslået og blev ordstyrer.

 

2. Konstatering af mødets korrekte indkaldelse. Mødet var korrekt indkaldt

 

3. Forelæggelse af årsberetning. Der henvises til årsberetningen. Erik takkede udvalget for godt arbejde i årets løb. Udvalget har søgt fonde, LAG-midler m.m. for at kunne financiere de mange tiltag. Man kan finde lokaludvalgets hjemmmeside under Middelfart kommunes hjemmeside. Dialogmødet finder sted senere i 2011.

 

Uddybes af:

– Fællesaktiviteter Erik

– Fra arbejdsgrupper: Trafik :Vi har indledt et samarbejde med Asperup Roerslev lokaludvalg, Føns tager sig af den kollektive trafik, Asperup Roerslev af trafiksikkerhed. Irene konstaterede at Middelfarts trafikudvalg ikke har afholdt møde og at Middelfart kommune kun bruger ca 60% på den kollektive trafik i forhold til hvad der bruges i gennemsnit på landsplan. Man kunne måske lave en behovsanalyse gennem Føns bladet eller via hjemmesiden. Irene

Strand og sø Badebroen er godkendt af kommunen og prisen er ca 100.000 kr. Der er en banholmbadebro. Fønserne vil blive spurgt om at give en hånd med ved op- og isætning. Toiletbygningen ved stranden trænger til renovering, og da det vil være lige så dyrt at renovere som at bygge nyt hendendte vi os til teknisk forvaltning for at få lavet et handicapvenligt toile.Handicappuljen vil dække ca halvdelen og LAG- midler resten. Vi håber at komme i gang til efteråret. Desuden vil der blive opsat nye bord/bænkesæt foran og nord for Føns og omegns Lokaludvalg

ishuset.Der vil blive etableret et solfangeranlæg til den udendørs bruser samt afskærmning af denne. Michael foreslog at der blev etableret nogle faste bukke bag toiletbygningen til at opbevare badebroen på om vinteren.

SØEN: Sti på nordsiden af søen er droppet. P-plads etableret, vi er sammen med teknisk forvaltning igang med at få tilladelse til at rejse et fugletårn i forbindelse med P-pladsen. Vi vil arbejde sammen med Dansk ornitologisk forening. Jette

Hjertestarter Er på plads .I tilfælde af hærværk mod hjertestarteren bedes man kontakte Michael. Der kommer kurser i brug af denne til efteråret, man bedes melde sig, så så mange som muligt har kurset. Dog er hjertestarteren indrettet så den guider brugeren. Michael

Landsbypedel Vi afventer forsøget i bl.a. Assens kommune Michael

Energirenovering I føns har 24 huse meldt sig, det er flot. Kommunen skal være fadder til et videnscenter om alternativ energi som jordvarme, husvindmøller ol. Desuden orienterede Erik om at budget 2012 er lukket op og at svarfristen er sat til den 18 april. Han kom med en generel opfordring til at deltage i lokaludvalgets arbejdsgrupper. Erik

Et grønnere Føns får vi ikke uden at betale selv, kommunen har lavet et oplæg, men der er ingen penge afsat i budgettet.Vi kan håbe på at få genplantet træer ved kirken og på hjørnet af jydekrogen.

Karsten foreslog at beboerforeningen og lokaludvalget i fællesskab arrangerede hjertestarterkursus. Føns og omegns Lokaludvalg

Angående landsbypedel: man skal betale hvis man har brug for vedkommende til en opgave.

E Jacobsen vil gerne deltage i arbejdet med fugletårnet.

4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant

 

Alle, som bor i området og er fyldt 16 år, er valgbare.

Alle, som bor i sognet og som er fyldt 16 år, har stemmeret.

Skriftlig afstemning.

På valg er: Jette Erichsen

Tom Gerdes,

Ole D. Pedersen

Michael Rasmussen Alle genvalgt.

5. Kommentarer fra sognets beboere.

 

Sidste år: Funktionsperiode for gadelys.

Oprydning på Byhøj Der er vist desværre ikke noget kommunen kan foretage sig i den anledning.

Pause med pølsebord og kaffe. Øl og vand kan købes.

Indlæg af naturvejleder Rikke Vestergaard, Middelfart Kommune. Rikke gav en levende beskrivelse af sit job, Skoler og daginstitutioner kan benytte naturvejlederen, man kan mod et vederlag hyre hende til at være guide. På ideplanet var at lave turer i kommunen, hvor der ved interessante emner (eks, et spætteværksted, en rævegrav ol.) var placeret stregkoder som så kunne aflæses med en smartphone, som så formidlede oplysninger til den interesserede.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *