Referat 2014

Referat / Generalforsamling / 12. marts 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Godkendelse af beretning og regnskab
5. Uddeling af Fønskrukken
6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg:
a. Anita Hansen
b. Grete Larsen
c. Nicolaj Helgestad-Møller
d. Lisbeth Hansen
7. Valg af suppleanter og regnskabskontrollant. Følgende er på valg:
a. Suppleant: Palle Lund Jensen
b. Revisor: Per Hauptmann
c. Revisorsuppleant: Peter Bjerrisgaard
8. Eventuelt

Referat:

Ad.1.: Erik Olsen valgt enstemmigt / generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Ad.2.: Lisbeth fremlagde årets gang i Beboerforeningen.
– Tak til alle
– Gennemgang af årets arrangementer (vinterfest, generalforsamling, strandrensning, ølsmagning, Sct. Hans-aften, foredrag, familie-juledag).
– Skolen: arbejdsdag 2. torsdag i hver måned, reparation af halvtaget og indkøb af redskaber for fondsmidler, udlejning af skolen lidt mindre end året før, Helga Sørensen tager over efter Lis Hansen som udlejningsansvarlig på skolen, tak til Verner for produktion af skilt til skolen.
– Bålpladsen: helt åben fra 1. februar til Sct. Hans / resten af året er pladsen aflåst, men nøglen kan afhentes hos Finn.
– Modtagelse af tilflyttere lidt mindre end sidste år – desværre.
– Ny hjemmeside etableret.

Ad.3.: Grethe fremlagde det uddelte regnskab.
– Sammenfatning foreningen: årsregnskab i plus med 7874 kr.
– Sammenfatning skolen: regnskabet løber rundt med et lille overskud på 266,26 kr.
– Sammenfatning balancen: se papir.
– Spørgsmål til regnskabet:
o Bemærkning omkring, at man ikke kan se fondsmidler og udgifter til tømreren direkte i regnskabet.

Ad.4.: Beretning og regnskab godkendt af generalforsamlingen.

Ad.5.: Fønskrukken uddeles i år til Michael Rasmussen.
Ad.6.: Valg af bestyrelse:
– Alle fire på valg er genvalgt.

Ad.7.: Valg af suppleanter:
– Suppleant Palle Lund er genvalgt
– Revisor Per Hauptmann er genvalgt
– Revisorsuppleant Peter Bjerrisgaard er genvalgt.

Ad.8.: Eventuelt:
– Erik: skal vi udvide strandrensningen til hele byen? Bestyrelsen tager det op!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *