Jernspurven

Hvis du kigger godt efter i din have i Føns, så vil du ofte kunne se en lille spurvelignende fugl med et spidst insektædernæb. På undersiden og omkring hovedet er fuglen jerngrå, og oversiden er spraglet i brune nuancer og kan for den uøvede godt forveksles med en gråspurv. Det er jernspurven.

Den lever en diskret tilværelse, men dens let genkendelige sang, som siges at minde om lyden af en rusten trillebør, afslører den. Også på trækket har jernspurven en karakteristisk stemme, nemlig et fint ringende sissississ.

Den lever et ret vildt sexliv, idet den lever i forskellige sociale systemer med op til flere hanner og hunner i samme territorium. Blandt de jernspurve, der lever i polygame strukturer, prikker hannen ofte med næbbet på hunnens kloak før parringen for at få hende til at afgive eventuelle sædceller fra tidligere parringer med andre hanner. Hunnens interesse i at parre sig med flere hanner bunder i hendes ønske om at få flere til at hjælpe sig med at opfostre ungerne. Så mens hun ligger og ”æder sig tyk i chokolade”, drøner hannerne rundt som skaffedyr!

I Danmark er jernspurven en meget vidt udbredt ynglefugl, som forekommer i både blandingsskov, nåleskov, diverse krat, tilgroede moser m.m.

Størstedelen af de danske fugle trækker til overvintring i Vest- og Sydeuropa. I milde vintre kan nogle fugle dog godt finde på at overvintre her i landet, gerne i nærheden af menneskelig bebyggelse. Således er jernspurven en almindelig gæst på foderbrættet i visse områder. Danmark besøges endvidere af mange skandinaviske fugle i træktiden.

Jernspurven lever hovedsagelig af mindre insekter, men efterår og vinter suppleres kosten desuden med bær og frø.

Den danske jernspurvebestand halveredes fra midten af 1970’erne og ti år frem. Herefter har bestanden været stabil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *