Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Kender du Føns?

Onsdag 6. december 2017 1900-2130 på Føns Gl. Skole

fortæller Mogens, Verner og Finn anekdoter fra deres opvækst i Føns, herunder hvordan livet var – i 40’erne, 50’erne og 60’erne illustreret bl.a. af filmklip. Du er velkommen til selv at supplere og til at medtage billeder.

Pris 25.kr pr. deltager. Der vil være kaffe og kage samt mulighed for at købe øl, vand og vin til rimelige priser.

Tilmelding senest søndag 3. december 2017 til

Ebbe, tlf. 26708485 eller Ann Pia, tlf. 30246324

Beboerforeningen

Krybbespil og julehygge

Søndag 10. december 2017 kl. 1400

er der krybbespil i Føns Kirke efterfulgt af julehygge i Føns Gl. Skole, hvor Beboerforeningen sørger for æbleskiver, glögg, kaffe mv. Vi hygger med juletræ, juleklip, sang leg, osv.

Alle er velkomne.

Beboerforeningen

 

Kernebider

Lige nu kan du se små flokke af kernebidere i Føns. Den er en solidt bygget finke med et meget kraftigt næb, der er blygråt om sommeren og gulligt om vinteren. Den har en flot, farvestrålende fjerdragt i forskellige rødbrune og grå nuancer med et bredt hvidt vingebånd. Hunnen er mere afdæmpet i farverne end hannen. Man kan være heldig at se kernebideren på foderbrættet, men ellers ser man den ret sjældent. Lærer man sig artens specielle kald, et skarpt, eksplosivt zik, at kende, vil man dog oftere kunne få et glimt af fuglen i flugten.

I Danmark har kernebideren en noget spredt forekomst, og den er mest almindelig i Østjylland og på Øerne. Denne udbredelse reflekterer udbredelsen af ældre løv- og blandskov. I takt med at der kommer flere løvtræer i de vestjyske plantager, stiger forekomsten af arten dog i disse områder.

Kernebideren har en tendens til at yngle i små kolonier, og om vinteren, som nu,  færdes arten gerne i småflokke. Da kernebiderenen langt overvejende er standfugl, er disse fugle primært danske ynglefugle, men landet får også besøg af en del nordiske gæster i kolde vintre.

På kernebiderens menu står især frø af kirsebær, mirabel, avnbøg, taks, ask samt solsikkefrø fra foderbrættet. Endvidere æder den om foråret gerne bladknopper og om sommeren insekter. Selv om fuglen ikke vejer mere end ca. 50 gram, så er den i stand til at yde et tryk på op mod 40 kg med sit næb, og den kan derfor åbne selv de hårdeste stenfrugter. Ynglebestanden har været i fremgang siden 1980, dog med markante udsving visse år.

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Petanque

 

Hver onsdag formiddag kl 0930 spiller vi petanque på Føns Gl. Skole. 

Efter udfordringerne vi har lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen