Sumpmejsen

Nu, hvor løvet så småt er ved at falde, bliver det lettere at se havens småfugle. En af dem er sumpmejsen, en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hagesmæk.

I Danmark er sumpmejsen en almindelig fugl, som især er knyttet til ældre løvskov med rig underskov. Sumpmejsen har en forkærlighed for de mere fugtige dele af skovene, f.eks. er den almindelig i ellesumpe. Sumpmejsen kan også finde på at yngle i store, gamle villahaver som her i Føns.

Sumpmejsen er udpræget standfugl, og ikke engang ungfuglene bevæger sig langt fra deres klækningssted – kun op til én kilometer! – Så vores sumpmejser er ægte Fønser!!

Sumpmejsen lever af insekter og edderkopper om sommeren og frø på de øvrige årstider. I modsætning til de andre mejser fra løvskoven hamstrer sumpmejsen i stor stil, især bog og agern. De gemmes i hulrum i træernes bark. Sumpmejsen har en veludviklet hukommelse, og den finder således de fleste af maddepoterne igen.

Bestanden af sumpmejse er blevet reduceret siden 1980. Således blev bestanden næsten halveret op gennem 80’erne og 90’erne. Kolde vintre og fødetilgængeliged har formodentlig været de primære bestandsregulerende faktorer. I årene efter århundredskiftet med milde vintre er bestanden atter begyndt at vokse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *