VANDVÆRKET

Føns og Omegns vandværk

Formand Jens Mortensen tlf. 64 42 36 48

Takster:

4,5 kr/m3 + moms

Abonnement/år: 1100 kr + moms

Bestyrelsen består af:

Niels Ulrik Andersen

Henning Christensen

Kim Bech

Mads Pedersen

Jens Mortensen

Se mere på foens.dk