Indbydelse til halvårsmøde med Lokaludvalget

Føns og Omegns Lokaludvalg indbyder hermed til halvårsmøde

onsdag 21. november kl 1900 på Føns Gl. Skole

Vi har gæster fra Middelfart Kommune til første del af halvårsmødet. De vil præsentere samkørselsprojektet KørMed, som skal øge mulighederne for at sænke trafikken ved at køre-med hinanden. Føns er sammen med Husby og Røjle de første deltagere i KørMed. Vi kan allesammen være med til at løfte projektet ud af starthullerne ved at svare på et kort spørgeskema, som ligger Middelfart Kommunes hjemmeside på dette link:

https://www.middelfart.dk/Borger/K%C3%B8rselsordninger/Samk%C3%B8rselsprojektet%20K%C3%B8rMed

Jo flere af os, der udfylder skemaet i god tid før mødet den 21., jo nemmere har folkene fra kommunen ved at lave en relevant præsentation for os.

Efter kaffepausen vil formanden orientere om følgende emner efterfulgt af drøftelse:

  • Føns og Life projektet
  • Oprensning/forskønnelse af gadekæret Ovnhusvej
  • Sanddepot – Landsbyens forslag til placering
  • Dæmpning af trafikhastighed – Forslag fremsendt til Kommunen
  • Udvidelse og vedligeholdelse af stisystemerne
  • Mobiltelefon dækning
  • Ny Føns hjemmeside

Lokaludvalget

Dobbeltbekkasin

Lige nu trækker dobbeltbekkasinen gennem landet også på Fønsskov. Den er en karakteristisk vadefugl med et meget langt næb, relativt korte ben og en camouflagefarvet fjerdragt. Siddende fugle kalder med et højt, taktfast tik-a, tik-a, tik-a, men ellers fører fuglen en meget skjult tilværelse. Dog spiller fuglen i yngletiden med en særpræget brummende lyd, som frembringes, når de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har givet ophav til en række specielle lokale navne, såsom himmelged og horsegøg.

I Danmark findes arten spredt over hele landet, dog med det største antal i det nordvestlige Jylland. Arten yngler på våde enge og i moser, gerne i delvist tilgroede, sumpede områder. Her placerer den sin godt skjulte rede i græstuer. Kort efter æggenes klækning deler forældrefuglene bogstaveligt talt ungerne mellem sig og opfostrer dem hver for sig. Dobbeltbekkasinen er en meget almindelig trækgæst herhjemme i eftersommeren. Her fælder de dragten, inden de trækker længere sydpå sidst på efteråret. Det formodes, at 20-30 millioner fugle hvert efterår kommer til Vesteuropa. I Danmark er antallet af fugle formodentlig i nærheden af en million. De fleste danske trækgæster overvintrer i Vesteuropa, mens nogle trækker videre til Nordvestafrika. I milde vintre ses også et mindre antal fugle herhjemme.

Dobbeltbekkasinen har før i tiden været en talrig dansk ynglefugl, men dræning og opdyrkning af enge og moser har ramt arten hårdt. I Tøndermarsken blev bestanden eksempelvis reduceret fra 75-90 par i 1987 til 15 par i 1996.

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.