Forfatterarkiv: Ib Bager

Hvorfor ældes vi

På Føns Gl .Skole tirsdag 6. november 2018 kl. 1900-2100

streames foredrag fra Århus Universitet

Dette er et nærværende emne for alle. Hvis du ikke allerede er gammel, så bliver du det – før du aner det!!

Vel mødt

Beboerforeningen

Hjejle

Lige nu kan I på Fønsskov se flokke af hjejler, der fouragerer på markerne. Hjejlen er en vadefugl, som i yngledragt er meget karakteristisk med sin sorte underside og sit sorte ansigt. Disse sorte områder af fjerdragten flankeres af en bræmme af hvide fjer, hvilket giver fuglen en kontrastrig fremtoning. Oversiden er spraglet i gyldenbrune farver. Hjejlen kan minde om strandhjejlen, men denne er større, har kraftigere næb og har sort- og hvidspættet overside.

Hjejlen forekommer i et smalt bælte fra det østligste Grønland over det nordlige Europa og østpå til det nordvestlige Sibirien. I Europa forekommer hjejlen på Island, De Britiske Øer, i Fennoskandinavien samt i De Baltiske Lande. Inden for de senere år har den kun forekommet på nogle få lokaliteter i det nordlige og vestlige Jylland. I 1800-tallet, da heden var en vidt udbredt naturtype i Danmark, var hjejlen en ret almindelig ynglefugl. Siden er det gået stærkt tilbage for arten i takt med opdyrkningen og tilgroningen af heden. I 1960’erne blev bestanden vurderet til omkring 20 par, og i dag er hjejlen ophørt med at yngle herhjemme. En lignende udvikling har fundet sted i andre lande med lavlandsbestande, som f.eks. Tyskland, Belgien og Polen.

Hjejlen er til gengæld en meget almindelig trækfugl i Danmark. Man kan ofte finde store flokke af hjejler på græs- og pløjemarker, hvor de tit er i selskab med viber. I forbindelse med trækket raster en markant procentdel af Europas bestand i den vestlige del af Jylland. I Tøndermarsken alene er talt op til 58.000 fugle. Danmark har således et stort internationalt ansvar for hjejlen. Hjejlen overvintrer langs Vest- og Sydeuropas kyster samt i Middelhavsområdet, og i milde vintre kan nogle tusinde fugle godt overvintre her i landet.

Hjejlen lever af insekter, orme, snegle og bær. Ligesom viben fouragerer hjejlen også om natten i forbindelse med fuldmåne. Her er de mere sikre mod rovfugle, og der er tilstrækkeligt lys, til at de kan se byttet.

 

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.