BEBOERFORENINGEN

 Foreningens navn er : Beboerforeningen for Føns og Omegn

 Foreningens formål er. at varetage og videreføre medlemmernes ønsker og interesser. såfremt disse er til almen gavn for beboerne. Desuden skal foreningen ved den til enhver tid siddende bestyrelse vedligeholde og uddele “Fønskrukken”. 

Foreningen er upolitisk og som medlemmer kan optages alle fastboende i området. der er interesseret i foreningens arbejde. samt andre med tilknytning  til Føns.