Beboerforeningens referat 2016

Nicolai Helgestads

referat fra Generalforsamlingen I beboerforeningen 2016.

1)      Erik, blev valgt som dirigent

2)      Formandens beretning, Lisbeth, vil du tilføje dit skriv, er kommet til at slette mailen.

3)      Grethe fremlagde regnskabet, oversigt/regnskab,  blev delt ud til alle fremmødte.

4)      Regnskab og beretning, blev godkendt

5)      Fønskrukken gik velfortjent til fam. Kryer, der var mange fine indstillinger til bestyrelsen, som havde et luksusproblem med at udvælge

6)      Valg af bestyrelse

Grete Larsen, fortsætter

Lisbeth Hansen, fortsætter

Byder velkommen til Ann Pia og Steen i bestyrelsen:

Ann Pia Jacobsen

Steen Nordborg, steen.nordborg@gmail.com mobil: 30350543

7)      Suppleant og revisor: velkommen til Jørn og tak til Per for igen at være revisor

Suppleant, Jørn Bagger, kontakt@denfedeloesning.dk mobil: 28797274

Revisor, Per Hauptmann

8)      Evt.

–          Der blev foreslået bestyrelsen om der kunne planlægges enkelte arbejdsdage eftermiddag eller weekend, – konkret forslag:

/ Arbejdsdag den første torsdag i hvert måned: kl. 16.00-18.00 (kl. 19.00, hvis der skal grilles en pølse m brød

–          Der ønskes en oversigt over hvem der har modtaget Fønskrukken