Beboerforeningens referat 2017

Navn Adresse Telefon Email
Ebbe Scharff Johannsen Vigen 34 26708485 ebbescharffjohannsen@gmail.com
Lisbet Hansen Fønsvej 23 2332 7856 lisbet@foensvej23.dk
Birgitte Fløe Fønsvej 32 2085 3557 floe@birgittefloe.dk
Grethe Larsen Holmevej 16 2426 8496 gr0701la@gmail.com
Ann Pia Præsteengen 7 3024 6324 kontakt@annpia.dk
Katrine Romme Ovnhusvej 4 katrineromme@hotmail.com
Steen Nordborg Fønsvej 7 3035 0543 Steen.Nordborg@gmail.com

Referat fra generalforsamling den 09.03.2017

Erik blev valg som dirigent.

Generalforsamlingen blev kendt gyldig vedrørende varsel og offentliggørelse.

Erik gav ordet til Formanden Lisbet. Hun startede med at sige tak til alle frivillige, tak til Helga vedr. udlejning og Jette for blad og Ib for webside.

Året der gik: Strandrensning i april, fugletur til emtekær i april, skt. Hansfest hvor vejret var med os, og børnene lavede en heks.

Vi fik §79 midler til tur til hørvævsmuseet.

Der har været fredags cafe kl. 17:00 og det blev udfordret om tiden skal ændres.

Der har været et fint samarbejde i den blå firkant. Der har været borgermøde i januar hvor der kom mange initiativer på mødet.

Lip fonden giver 15000,- til udflugt den 19. august til moesgaard museum.

Planer om udendørs renovering er faldet til gulvet. Vi har fået 26000,- fra landdistrikts puljen til indendørs renovering.

Vi har fået 3500,- fra småklubbernes støtteforening til isolering af skuret.

Der er planer om nye lamper på skolen med dæmpning. Vi søger midler, men laver det under alle omstændigheder.

Der må forventes løbende vedligeholdelse af borde og stole. Det trænger.

Bålpladsen er åben fra 1. februar til 1. juni. Finn har nøglen.

Der er tænkt på modtagelse af nye tilflyttere til Føns. De får velkomst blomster og diverse biletter. Vi vil gerne have deres email adresser for fremtidig kontakt og nyheder.

Der ver et fint arrangement med Søren Rge og et fint julearrangement.

Torsdagshold ordner udenfor.

Forslag til fredags café: Brætspil og start kl. 16:00

Regnskab fremlagt og godkendt.

Uddeling af Føns krukken til Mogens for hans engagement i byen, bl.a. frivillig i driftgruppen til varmeværket.

Valg til bestyrelse. Ebbe og Birgitte blev genvalgt. Katrine modtager valg. Ole Aggerbo suppleant. Revisor genvalgt.

Tak for hjælp efter vinterfest.

Der er forslag om kontingent forhøjelse.

Der kom info om diverse foredrag, som kan streames i skolen.

Slut på generalforsamling