Hjejle

Lige nu kan I på Fønsskov se flokke af hjejler, der fouragerer på markerne. Hjejlen er en vadefugl, som i yngledragt er meget karakteristisk med sin sorte underside og sit sorte ansigt. Disse sorte områder af fjerdragten flankeres af en bræmme af hvide fjer, hvilket giver fuglen en kontrastrig fremtoning. Oversiden er spraglet i gyldenbrune farver. Hjejlen kan minde om strandhjejlen, men denne er større, har kraftigere næb og har sort- og hvidspættet overside.

Hjejlen forekommer i et smalt bælte fra det østligste Grønland over det nordlige Europa og østpå til det nordvestlige Sibirien. I Europa forekommer hjejlen på Island, De Britiske Øer, i Fennoskandinavien samt i De Baltiske Lande. Inden for de senere år har den kun forekommet på nogle få lokaliteter i det nordlige og vestlige Jylland. I 1800-tallet, da heden var en vidt udbredt naturtype i Danmark, var hjejlen en ret almindelig ynglefugl. Siden er det gået stærkt tilbage for arten i takt med opdyrkningen og tilgroningen af heden. I 1960’erne blev bestanden vurderet til omkring 20 par, og i dag er hjejlen ophørt med at yngle herhjemme. En lignende udvikling har fundet sted i andre lande med lavlandsbestande, som f.eks. Tyskland, Belgien og Polen.

Hjejlen er til gengæld en meget almindelig trækfugl i Danmark. Man kan ofte finde store flokke af hjejler på græs- og pløjemarker, hvor de tit er i selskab med viber. I forbindelse med trækket raster en markant procentdel af Europas bestand i den vestlige del af Jylland. I Tøndermarsken alene er talt op til 58.000 fugle. Danmark har således et stort internationalt ansvar for hjejlen. Hjejlen overvintrer langs Vest- og Sydeuropas kyster samt i Middelhavsområdet, og i milde vintre kan nogle tusinde fugle godt overvintre her i landet.

Hjejlen lever af insekter, orme, snegle og bær. Ligesom viben fouragerer hjejlen også om natten i forbindelse med fuldmåne. Her er de mere sikre mod rovfugle, og der er tilstrækkeligt lys, til at de kan se byttet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *