2009 – 6

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2009 – 6

C:\Documents and Settings\Ole\Dokumenter\Lokalråd\Til hjemmesiden\Mødereferater\Ref 2009 – 6. August.doc

Møde den 27. august 2009, kl. 19.30 hos Michael

Tilstede : Erik, Jette, Ole, Tom, Jesper, Irene og Michael

1. Kommentarer til forrige referat. Ingen Kommentarer

2. Meddelelser udefra. Fra kommunen eller andre.

– Kommunen har besluttet at gøre ordning med

lokaludvalg permanent. Dette forpligter både

lokaludvalget og kommunen

– Høringssvar til kommunens Trafikpolitik. Vi savner en

kvittering fra kommunen om at den har modtaget høringssvaret. Vi er klar

over at kommunen er presset pt. bl.a. på grund af budgetlægning, samt at

region syd vil nedlægge urentable ruter, hvilket kan medføre at kommunen

måske bliver nødt til at overtage busdriften på disse ruter i samarbejde

med de andre berørte kommuner. Der er bred enighed i lokaludvalget om ,

at dette emne er et tema ved et eventuelt vælgermøde i Føns.

– Sagen om kirkens nye redskabsbygning. Resultatet af

møde med menighedsråd, arkitekt oa. : arkitekten vil visualisere de forslag

der kom frem på førnævnte møde. Vi vil tage sagen op når vi har været til

visualiseringsmødet. Michael havde et forslag om en mobil løsning :

maskinerne, der bliver brugt at kirkegårdspersonalet, kunne køres rundt i

de forskellige sogne på en lille lastbil, og så var der kun behov for siloer til

grus, perlesten og affald ved eller i nærheden af Føns kirke. Umiddelbart

lyder det som en god ide´. At det ”nye” kirkegårdsdige skal væk ser vi som

en god ide´, det samme synes vi om reetableringen af de gamle stendiger

rundt om Føns kirke.

– Kommunens budgetforslag 2010 er i høring. Forslaget

kan læses på kommunens hjemmeside.

– Møde med Bjørn Bennike? Erik svarer B. Bennike at

vi ikke finder at der er behov for et møde , da vi i

denne sag er enige.

3. Udvalgsaktiviteter: – Lokaludvalgets arbejde fremover:

Nu en permanent ordning. Som

høringsberettiget i diverse sager mener vi at lokaludvalget bør arrangere et vælgermøde i

Føns. Vi kan tage punkter fra vores høringssvar til kommuneplanen og sætte dem til debat på

et sådant møde, politikerne bliver orienteret på forhånd om hvilke emner vi ønsker debatteret.

Politikere vi kunne tænke os at se: Steen Dalstrøm, Kaj Johansen, Niels Bebe, Hanne

Lauritsen, Morten Weiss…. Erik og Jette udgør udvalget, som skal arrangere dette møde, de

kan trække på Michael og Tom.

Indhold i spørgeskematest. Der

var god respons, mails bliver læst og man er forberedt til møderne i lokaludvalget. Muligvis skal

de nedsatte arbejdsgrupper revurderes både med hensyn til personer og områder.

Michael kvitterer overfor Peter Tvebo, at værktøjet har fungeret godt, og at vi er glade for

resultatet.

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2009 – 6

C:\Documents and Settings\Ole\Dokumenter\Lokalråd\Til hjemmesiden\Mødereferater\Ref 2009 – 6. August.doc

– Hjemmeside Ole kontakter Peter Tvebo angående

status på hjemmesiden. Vi vil gerne have både

dagsordner og mødereferater lagt på. Erik blev meget

optaget af menighedsrådets hjemmeside, som han fandt

meget brugbar for os, så han vil kontakte menighedsrådet

for at få at vide hvem der har lavet den.

– Økonomi Vi har brugt ca 500 kr og nu vil vi bruge

mange flere. Der var flere forslag : hjertestarter, pc til

referater, printerpapir til lokaludvalget, vælgermøde og at

beløb til det lokaludvalgsmedlem hvor mødet afholdes(

200 kr blev nævnt) en projektor til pc. Enighed om at

punktet tages op på næste møde.

– Logo Jesper fremlagde sit forslag og blev bedt om at

arbejde videre med det for at tjekke om det egnede sig til

print.

– Andre administrative aktiviteter. Erik havde forfattet et

brev til Wefri angående Store Cykeldag 2010,

kommentarer fra os andre senest mandag.

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder(-e):

– Offentlig transport Ole/Irene Irene synes

at dette område kræver at flere deltager i arbejdet. Tages op på næste møde.Oversigtsforholdene

er blevet forringet ved udkørsel til Assensvej efter at Esbens skilt er blevet hævet. Irene kontakter

Uffe Højby om der kan gøres noget i den anledning.

– Stranden Dorte Forslag om at

strand og sø lægges sammen, tages op på næste møde.

– Søen Jette Ny sti til Nørre

Aaby indviet den 25/8. Nyt stiprojekt: en sti langs nordsiden af Fønsvang sø til Udby. Bent Wedell

er måske ikke så interesseret i at denne sti anlægges, pga. jagtudlejning. Jette kontakter greven.

Stien får et forløb, som gør den attraktiv som cykelforbindelse mellem Føns og O. og Nr. Aaby.

Den bør derfor have en kvalitet (bredde, belægning), så den kan anvendes af cyklende børn.

– Kirkesti Jesper Sagen er

næsten afsluttet med et godt resultat idet stien nu har en bredde af 2m., dog med pigtråd på begge

sider.

– Bredbånd i Føns Tom Alle indenfor en

radius af 5 km fra teleboksen på Fønsvej kan få bredbånd med op til 10 MB via telefonkablet, det

kræver, at man i Føns og omegn, bliver koblet op på den i stedet for i Nørre Aaby. Tom skriver et

par linier om dette i Fønsbladet.

– Digitale demokratiformer Erik

Testværktøjet er prøvet af og ser ud til at kunne anvendes

i en bredere sammenhæng. Arbejdet med kontaktfladen til

alle beboere i området kan sandsynligvis styres

hensigtsmæssigt via en god hjemmeside. Det videre

arbejde koordineres med udviklingen af hjemmesiden.

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2009 – 6

C:\Documents and Settings\Ole\Dokumenter\Lokalråd\Til hjemmesiden\Mødereferater\Ref 2009 – 6. August.doc

– Andre?

5. Andre emner. Middelfart kommune meddeler via deres nyhedsbrev at væsentlige

ændringer i den forelagte kommuneplan giver en forlænget høringsfrist på 8 uger. Man kan

få tilsendt Syddanmark Nu ved at tilmelde sig på www.syddanmark.nu . Jette nævnte den

blomstrende landsby et projekt som lige passer til Føns. Læs mere på

www.blomstrendelandsby.dk Tages op på næste møde.

6. Næste møde: Forslag, hvis mødets diskussioner ikke peger på en

anden dag: Torsdag den 19. november 2009, kl. 19.30

Hos Irene?

Ny dato : tirsdag den 6 oktober kl. 19. 30 hos Irene.

REF Tom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *