2009 – 7

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2009 -7

– 1 –

Møde den 6. oktober 2009, kl. 19.30 hos Irene.

Afbud fra Michael og Jesper.

Dorte er efter eget ønske udtrådt af lokaludvalget. Ir ene som 1. suppleant indtræder i

stedet.

Dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat. Ingen kommentarer.

2. Meddelelser udefra. Fra kommunen eller andre.

– Sagen om kirkens nye redskabsbygning.

Naturklagenævnets besigtigelse. Der har været

besigtigelse, hvor lokaludvalget fremkom med sin

indsigelse

– Tilbud om energivurdering af boliger Der er en gruppe

på ca. 12 husejere i Føns , som ønsker at gøre brug

af tilbuddet.

– Høringssvar til kommunens Trafikpolitik. Vi har fået

kvittering for vort høringssvar fra kommunen. Ole vil

følge op hos kommunen for at få oplyst, hvor langt

behandlingen er.

3. Udvalgsaktiviteter:

– Politikermøde den 11. november 2009.

1. Præsentation Det blev aftalt at lokaludvalget

mødes tirsdag den 3. november kl. 16.00 hos

Jette for at planlægge mødet.

Dagsordenen ligger i invitationen til mødet.

Erik foreslog at indledningen på ca. 15 min.

bl.a. bruges til at fortælle om Fønses styrker og

at vi ønsker en udvikling at Føns, feks ved et

naturcenter, at vi ønsker at ”huludfyldningen”

m.h.t. beboelse bevares, at vi ønsker en

landdistrikts politik. Erik og Jette stikker

hovederne sammen ugen før d. 3. nov.

2. Praktiske gøremål

– Hjemmeside Ole havde rundsendt et forslag til

hjemmeside, vi lovede at maile vore forslag/

ændringer til Ole hurtigst muligt. Forslag til

lokaludvalgets mailadresse tages op på møde d. 3.

nov.

– Økonomi. Mødekoncept jf. forrige møde. Der var

enighed om, at mødestedet går på skift mellem

medlemmerne af lokaludvalget.Vi afsætter 1000 kr.

til afholdelse af store møder og ved vore egne

møder modtager værten 200 kr. pr. gang.

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2009 -7

– 2 –

– Logo Ole kontakter Jesper hurtigst muligt om logo.

– Andre administrative emner

1. Blomstrende landsbyer jf. forrige møde Tages

op d. 3. nov.

2. Ansøgninger fra fonde Der er flere steder vi

kan ansøge om forskelligt bl. a. Albanifonden,

Landsbyfonden, Trygfonden. Tom kontakter

Michael om at han skal ansøge Albanifonden

om en hjertestarter. Giver dette ikke resultat,

skal han ansøge Trygfonden om en

hjertestarter.

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder(-e):

– Offentlig transport Ole/Irene Skiltene ved

Assensvej gør at oversigtsforholdene er forringet. Vi foreslår et” fuld stop”-skilt ved udkørsel fra

Fønsvej til Assensvej.

– Stranden Dorte Tages op på

næste møde

– Søen Jette Tages op på

næste møde

– Kirkesti Jesper Afsluttet

– Bredbånd i Føns Tom Alsluttet

– Digitale demokratiformer Erik. Har ligget stille

– Andre? Stier i området blev vendt, Ole prøver at

finde ud af hvor midlerne til bl. a. fugletårne, P plads mv.

er blevet af, en Paludan fra Fyns amt kunne måske

hjælp til at afklare dette spørgsmål

5. Andre emner. Store cykeldag Wefri har svaret positivt på Eriks

ansøgning om Store cykeldag.

6. Næste møde: Tirsdag den 3. november 2009, kl. 16.00 hos Jette.

Ref. : Tom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *