2009 – 8

Føns og omegns Lokal udvalg

Referat fra lokaludvalgsmøde den 3. nov. 2009 hos Jette.

Referat fra sidste møde : godkendt.

Punkt 3: Hjemmesiden:

Mailadresse for lokaludvalget: Føns.lokaludvalg@middelfart.dk. Hvis vi ikke kan få

det danske ø, bruges Foens.lokaludvalg@middelfart.dk

Blev godkendt.

Alle fremsender senest i løbet af en uge kommentarer til Oles oplæg (forrige møde).

Grafik i logo blev udsat til næste møde. Ole kommer med forslag til billederne på

hjemmesiden.

Vores mailadresser lægges på hjemmesiden.

Planlægning af vælgermøde:

Partierne har svaret følgende:

Konservative: ingen reaktion,

Helhedslisten: afbud

Socialdemokraterne: Steen Dalstrøm

Venstre: Niels Bebe

Radikale: Uffe Høj

SF: Hanne Lauridsen

Dansk Folkeparti: Svend Åge Nielsen.

Vi mødes på skolen klokken 16,00.

Jette køber kaffe, te og laver kager.

Michael sørger for øl og vand, projektor og ”tusser” til whiteboard.

Tom sørger for whiteboard.

Erik navne og partiskilte samt duge

Hanne R. Christensen har lovet at være ordstyrer.

Føns og omegns Lokal udvalg

Landsbyen Føns’ rolle i Middelfart Kommune.

Politikermøde den 11. november 2009, kl. 19.00

Deltagere: A. Steen Dahlstrøm Middelfart

B. Uffe Høj Lauridsen Viby

F. Hanne Lauridsen Middelfart

O. Svend-Aage Nielsen Harndrup

V Niels Bebe Baaring

Ordstyrer Hanne R. Christensen Føns

Program

Kl. 19.00 Indledning Lokaludvalget

– Velkomst og præsentation

– Mødets udgangspunkt. Kommuneplanforslaget.

– Som vi ser Føns’ rolle i Middelfart Kommune

Partirunde De deltagende politikere

En runde, hvor hvert parti får maks. 5 min. til at præsentere sine

visioner for Middelfart Kommune og sine planer for den næste

byrådsperiode.

Drøftelse af: Oplæg ved lokaludvalget

– Kommunens trafikpolitik. Især vedr. offentlig transport, ”sikre

skoleveje” og stisystemer. (Irene)

Kl. ca. 20 Pause med kaffe/the og kage samt uformel snak.

Kl. ca. 20.30 Drøftelse af: Oplæg ved lokaludvalget

– Bevarelse af byens attraktive børneinstitution. (Ole)

– Bevarelse af – og opbakning til at udvikle – beboerhuset i den

gamle skole, som har afgørende betydning for

lokalområdet.(Tom)

Kræver det f.eks. en fortsat udbygning i området?

– Tilladelse til at etablere faciliteter i det åbne land, så Føns kan

være indgangen for offentligheden – herunder fønsboerne – til

at udnytte områdets natur- og kulturværdier. (Jette)

Hvis der er tid til det, vil vi også gerne drøfte:

– Opstilling af en analyse af risici/muligheder, som

klimaændringer betyder for Føns og omegn. (Erik)

Kl. ca. 21.00 Runde, hvor hvert parti har 2 minutter til afsluttende

bemærkninger vedr. lokalområdets ønsker.

Afslutning Lokaludvalget

Føns og omegns Lokal udvalg

Andet:

Natur-kulturformidlingscenteret er fremført overfor forvaltningen af

Søsportsklubben..

Naturklagenævnet har afgjort sagen om redskabsskur ved kirken, Erik mødte op til

menighedsrådsmødet, hvor han bad menighedsrådet om at revurdere beslutningen.

Samtidig fik han navnet på den, som laver menighedsrådets hjemmeside.

Hjertestarter i Føns: Det er nødvendigt med et kursus til os for at ansøgningen til

Trygfonden kan gå igennem. Hele lokaludvalget har accepteret at deltage i kurset.

Michael skriver ansøgningen m.v.

Jesper har en ide om et dagligvareudsalg i Føns. Han arbejder videre med ideen, som

bakkes op i udvalget. Der blev dog henvist til tidligere kuldsejlede forsøg på at

gennemføre samme ide.

Næste møde: Ændret til: Mandag d. 30. november kl. 19,30 hos Erik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *