2010 – 1

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2010 – 1

Møde torsdag den 14. januar 2010 kl. 19.30 hos Ole

Dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat.

Strand og sø er slået sammen

2. Meddelelser udefra.

– Kommunens Kultur- og Fritidspolitik. Bemærkninger er fremsendt. Ingen

bemærkninger til det fremsendte.

– Kommunens Bosætningspolitik. Skal bearbejdes; svarfrist: den 15. februar 2010.

Der er møde på Kulturøen d. 27 januar. Erik og Michael deltager og laver

høringssvar.

– Kommunens Landdistriktspolitik.

Ålborg og Vejle kan give inspiration til dette emne. Forslag; større landsbyer

ændres til større landsbyer/stationsbyer .Erik fremsender nye overvejelser til

erhverv. Desuden skrives servicearbejdspladser på.

Diskussion om ikke at vi kommer til at løbe efter SF og enhedslisten i forhold til

landdistriktspolitikken, det bør være lokaludvalgene der taget teten

– Deltagelse i møde den 04.02.2010? i Harndrup, foranlediget af SF. . Enighed om at

vi kommer til mødet d. 4/2 i Harndrup. Vi skal prøve at udvirke at lokaludvalgene

kommer med forslag til politikken på dette område. Erik og evt. Tom deltager i

mødet.

– Kommunens nytårskur. Referat. Borgmestertale og pindemadder. Brønserud holdt

ligeledes en tale , hvori han påpegede at Middelfart kommune ikke var særlig god til

at markedsføre sig selv. Der var i øvrigt mange der var mødt op til kuren.

3. Udvalgsaktiviteter.

– Udvalgets hjemmeside. Logoet ligger hos Peter ( fra kommunen) Oles oplæg

ligger på kommunens hjemmeside, hvor vi kan se det, kommentarer inden en uge

– Logo Hvordan anvender vi det? Det kan bruges på brevpapir/ kuverter. Til

forskellige arrangementer kan det eventuelt påtrykkes T-shirts.

– Økonomi Der er pr. 31/12 1757,60 kr. i kassen. Der mangler bilag / afregning fra

Jette og Erik.Der må budgetoverføres ,dvs. at vi vil modtage 3000 kr. i 2010.

Michael laver en kontantkasse til afregning af løbende udgifter. Han husker også at

forny SE-nummer.

– Andre administrative emner:

1. Hjertestarter

2. Ansøgning til fonde. Michael følger op på dette.

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

– Offentlig transpor (Irene og Ole)t: Jesper kontakter kommunen angående den høje

skiltning ved Assensvej, da han i forvejen har kontakt til kommunen.

– Stranden og søen ( Jette og Michael): En flydebro er dyr ca. 250.000, vi sender

ansøgning til LAK på dette beløb, vi er opmærksomme på at der skal være et lokalt

engagement for at LAK kan bevillige pengene. Ansøgningsdato senest d. 27

januar, Jette og Michael arbejder videre med sagen, vi har 2 år til at realisere

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2010 – 1

projektet. Erik får taget et fotografi af Ingrids maleri, der viser at der har været en

bro ved Fønsstrand.

– Digitale demokratiformer (Erik) Kommunen har ikke planer om at forsøge sig på

dette område ifølge Peter Tvebo .Den type hjemmeside som kan bruges koster 25-

30.000kr , dertil kommer driften. WWW Kirkeweb. dk har måske den type side.

– Andre: Dagligvarebutik?( Jesper ) Jesper har kontakt til uddeleren fra

Superbrugsen i Nørre Aaby om emnet.

5. Andre emner.

Forberedelse af årsmøde:

– Dato? Forslag: Onsdag den 7. april 2010, kl. 19.30

– Dagsorden er ikke bestemt i vedtægterne.

Forslag: Valg af ordstyrer. Tages op på næste møde.

Årsberetning.

Valg. 2 udvalgsmedlemmer og 1 eller 2?

suppleanter er på valg.

Hvem? Erik og Irene på valg, de er

villige til genvalg.

Suppleant:Jesper er på valg og er villig til

genvalg.

Suppleanter er på valg på skift.

Beboerforeningens ” plads” i lokaludvalget

bør tages op på næste møde.

Uden for den vedtægtskrævede del.

Foredrag af en interessant

person???Den nye præst Johanne Fårup,

den unge Drove(?)( Klimaaktivist) og Hans

Erik Brønserud var på tale.

Erik kontakter Brønserud. Andre ideer

efterlyses.

Vi aftaler de praktiske ting i forbindelse med

årsmødet på næste møde, som blev fastlagt

til tirsdag d. 9 februar kl. 19,30 hos Jesper.

6. Næste møde:

Forslag: Torsdag den 18. februar 2010? hos Jesper? Næste møde

TIRSDAG d. 9 Februar kl 19.30 hos Jesper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *