2010 – 2

Føns og omegns Lokaludvalg

Udvalgsmøde 2010 – 2

Møde torsdag den 4. marts 2010 kl. 19.30 hos Jesper.

Afbud: Irene, Michael og Tom

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat.

Ingen kommentarer. Referat godkendt.

2. Meddelelser udefra.

Der er kommet svar på vore kommentarer til høring af kommuneplanen.

Kommunens Bosætningspolitik. Bemærkninger er fremsendt.

Kommunens Landdistriktspolitik.

Deltagelse i møde den 11.02.2010. Referat er udsendt.

Et ok-møde fordi lokaludvalgene kunne mødes, men ikke omkring

landdistriktspolitikken

Energirenoveringsprojektet udvikler sig.

Før jul var 14 huse i gang med energirenovering. Efter jul er yderligere 10 – 11 huse

ved at komme i gang.

3. Udvalgsaktiviteter.

Udvalgets årsmøde den 7. april 2010.

Ole sætter skilte op.

Jette spørger Ann Pia, Johanne eller Hanne, om de vil være ordstyrere.

Jette sørger for ingredienser til pølsebord og kaffe. Michael sørger for øl og vand.

Erik gør rede for vor arbejdsform, høringssvar, energirenovering mv.

Udvalgets hjemmeside. Høringssvar skal være tilgængelige.

Godkendte referater og høringssvar lægges på hjemmesiden.

Logo

Udvalgets logo kommer snart på hjemmesiden.

Økonomi

Andre administrative emner:

1. Hjertestarter.

Michael har søgt om hjertestarter.

2. Ansøgning til fonde.

LAG Middelfart har sagt ja til at støtte finansieringen af en badebro

ud for iskiosken. Næste skridt er støtte fra Middelfart Kommune.

Erik har søgt Energi Fyn om støtte til oprettelse af professionel

hjemmeside.

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

Offentlig transport (Irene og Ole)

Irene, Ole og Erik har været til møde med Uffe Højby og Niels Bebe, hvor

lokaludvalgets medlemmer følte sig afvist på alle spørgsmål.

Føns og omegns Lokaludvalg

Udvalgsmøde 2010 – 2

Stranden og søen (Jette og Michael)

Jette forsøger stadig at få et møde med Wedellsborg.

Digitale demokratiformer (Erik)

Andre: Dagligvarebutik? (Jesper)

Efter flere møder må Jesper konstatere, at det ikke er muligt.

Andre?

Da der er dårlig dækning til mobiltelefoner i selve Føns, vil Jesper arbejde på at få

dette forbedret.

5. Andre emner.

Erik har modtaget en invitation til et møde på Grimmerhus den 23. marts kl. 19,00. Erik

sender brevet ud til alle. Foreløbig har Jette og Ole tilmeldt sig, og hvis andre vil med, skal

de senest den 18. marts melde sig hos Erik.

6. Næste møde:

Torsdag den 15. april kl. 19,30 hos Tom.

Årsmøde den 7. april 2010, kl. 19.00 i Føns Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *