2010 – 2a

 

Lokaludvalgsmøde d. 19 marts 2009.

Afbud : Ole, Jesper, Michael.

Referat: Irene havde kommentar omkring Ole/ Irene.

Meddelelser udefra: Vi diskuterede placeringen af redskabsskur ved kirken, vi ønsker det flyttet mod nordøst, væk fra synsfeltet når man kører ind i Føns. Jette laver en skrivelse, som mailes rundt og sendes senest d. 24/3 af Erik.

Store cykeldag. Erik og Michael skal i forvejen til møde på rådhuset, så de deltager i mødet den 31/3 kl. 16,30.

Udvalgsaktiviteter: Præsentationsmødet d. 15 april. Erik havde lavet et forslag til et program for mødet. Vi forsøgte at lave en fordeling af de forskellige programpunkter, som kunne se sådan ud:

Ordstyrer og indledning. Erik.

Sammenhænge og sammensætning. Michael.

Føns : Arealudlægning og det åbne land, bosætning. Tom

Trafik og veje. Ole og Irene.

Kultur og fritid. Jette.

Til næste møde d. 2 april, har vi alle orienteret os i kommuneplanforslaget, og vi vil så der foretage den endelige fordeling af opgaverne.

Selve mødet : Vi giver kaffe, øl, vand og småkager. Mødet starter kl. 19.00, vi mødes inden for at stille borde og stole op. Michael prøver at skaffe projekter og lærred, så vi kan bruge bl.a. Vibeke Nørbys powerpoint. Dorte køber ind.

Hjemmeside.-

Økonomi. –

Logo. Vi håber at der er nogen i Føns der er i gang.

Andre aktiviteter –

Koordinering af arbejdsgrupper:

Kirkesti : Helle ( Brunos kone) har bedt om at komme med i gruppen.

Bredbånd: Vi diskuterede hvad vi mente med den overskrift og nåede frem til at denne overskrift dækker IT muligheder bredt : bredbånd til PC, modtagelse af film, TV osv.

Digitale demokratiformer: Erik og Michael mødes med Steen Vinderslev d. 31/3 på Middelfart Rådhus kl, 15.00.

Andre emner : Vi vil afholde et koordinationsmøde med alle andre foreninger i sognet eks. Menighedsråd, onsdagsklubben o.l. Jette er tovholder og mødet annonceres i Føns og Omegn i April. Afholdes d. 13 maj.

Næste møde hos Tom d. 2. april kl. 16.00.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *