2010 – 3

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2010 – 3

Referat fra

mødet torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 hos Tom.

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat.

Ingen kommentarer til referat af d. 4/3

Kommentarer til Årsmødereferatet: Ann Pia ændres til Anne Lise og Olav ændres til Olaf.

2. Konstituering

Formand : Erik Olsen,

Næstformand Ole D. Petersen

Sekretær: Tom Gerdes,

Kasserer : Michael Rasmussen

3. Godkendelse af årsberetning for indsendelse til kommunen

Godkendt

4. Evaluering af perioden, der er gået.

Det gode og til tider hårde arbejde , som lokaludvalget har præsteret, har givet bonus både på

forvaltningsniveau og blandt politikere.

Som lokaludvalgsmedlemmer har vi kunnet byde ind på de opgaver , som vi har lyst til og

interesse for, dette har været med til at de enkelte medlemmer har kunnet holde gejsten.

Hvordan skal vi prioritere og tilrettelægge det næste år.

1. Trafikgruppen: Ole og Irene. Olaf og Olav kunne tilknyttes denne gruppe

2. Strand og sø: Jette og Michael.

3. Digitale demokratiformer: Erik.

4. Landsbypedel: Tom og Jesper.

Erik sender brev til kommunen angående gadelys og forespørger om bilvragene på

Fønsvej.( I Nørre Aaby kommune måtte der kun være en bil uden nummerplader på en

matrikel).

5. Konkrete emner til beslutning.

– Høringssvar vedr. kommunens besparelsesforslag – herunder vedr. Søstjernen. Se

mail af 29.03.2010.

Der var enighed om at i Jettes høringssvar skulle parentesen slettes. Alle undtagen

Ole kunne derefter gå ind for svaret.

– Deltagelse i Kommunens dialogmøde tirsdag den 4. maj 2010 i Ejby. Jf. mail

udsendt 28.03.2010.

Alle undtagen Michael deltager i mødet

– Arrangement i forbindelse med Store cykeldag – se mail af 09.04.2010.

Vi melder os til med Fønsskovruten. Erik kontakter Vibeke Nørby og godset.

– Deltagelse i Kulturnatten – se mail af 07.03.2010.

Føns og omegns Lokal udvalg

Udvalgsmøde 2010 – 3

Jette og Jesper deltager med en bod man kunne kalde Lys og Honning.

Andre emner:

Badebroen: Kommunen fører regnskab, og lægger pengene ud, så kan budgettet

hænge sammen, da momsen spares ved denne konstruktion.

Der er kommet nye ejere af kiosken ved stranden.

Trappen over diget og bordbænkesættene trænger til renovering.

Vindmøller ved Tybrind? Orientering ved Vibeke Nørby på mødet den 4. maj

6. Næste møde:

Forslag: Torsdag den 3. juni 2010, kl. 19.30 hos Michael.

Forslaget vedtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *