2010 – 4

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2010 – 4

Møde torsdag den 3. juni 2010 kl. 19.30 hos Michael.

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat. Ole ønskede at der skal begrundelse med når vi er uenige. Dette vedtog vi. Oles begrundelse for ikke at kunne stemme for høringsvaret om Søstjernen, hvor vi foreslog en udvidelse af institutionen, at det muligvis ville medføre at fønserne ikke ville kunne have Den gamle skole som samlingssted.

2. Meddelelser udefra.

 

Kommunens Bosætningspolitik.

 

Vore bemærkninger er kommenteret positivt og politikken er vedtaget.

Kommunens dialogmøde den 4.maj 2010 med lokaludvalgene. Opfølgning. Flere af medlemmerne har svært ved eller kan ikke åbne filer fra kommunen.

Deltagelse i Store cykeldag – Tur på Fønsskov. Planlægning. Hvem deltager? Afbud fra Ole og måske Irene.

Vi mødes på skolen kl 09.30.

Vi har den eneste deciderede familietur. Peter Storm deltager og fortæller undervejs om Fønsskov. Der vil være stop ved Torbenhøj og hos Korfitz.

Erik:Velkomst.

Michael :øl og vand,Affaldssæk(ke) samt vin til Peter og Korfitz.

Jette :Pakker de modtagne gaver pænt ind og finder ud af hvem der skal have dem. Låner Ann Pias klapskilt , som sættes op ved Assensvej.

Tom :Fejeblad og fotografering.

Jette mobil 2048 5212

Michael mobil 2338 6604

Tom mobil 2173 7256

Erik mobil 2347 4554

Høringskommentarer til genåbning af budget 2010.05.30 intet

Kommunens forslag til beplantninger i Føns. Opfølgning. Erik og Ole tager kontakt til kommunen .

Kultur i landdistrikterne. Der er ca. 125000kr som kan søges til kulturelle arrangementer i landdistrikterne for perioden 15/10 til 15/5 (2011) denne pulje vil blive annonceret, beboerforeningen kan søge til deres foredrag i efteråret.

Vindmølleplanlægning. Hvem er interesseret? ????

 

3. Udvalgsaktiviteter.

 

Udvalgets årsmøde den 7. april 2010. Opfølgning med henvendelser til kommunen vedr. Gadelys og Rod på Byhøjen. Trefor følger vores forslag , og kommunen arbejder på sagen angående retningslinier for bilvrag på privat grund i landdistrikrerne.

Udvalgets hjemmeside. Udsat til næste møde.

Logo. Fremstilling af ”banner”. Pris:3400kr. +900 kr.. Jesper bestiller hvis prisen er incl. Moms. Er disketten/ cd en vores ejendom?

Masten på Bøjes Bakke er til mobiltelefoni, men ingen ved om den er i drift.

Økonomi Vi har en kassebeholdning på 2100 kr.

Andre administrative emner:

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2010 – 4

 

1. Hjertestarter. Der skulle komme besked her først i juni

2. Ansøgning til fonde.

 

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

 

Offentlig transport Skilte ved Assensvej er blevet sænket. (Irene og Ole)

Stranden og søen Kommunen har ingen procedurer for badebroer, så den kan måske laves ved en administrativ beslutning, Wedellsborg skal høres, da kommunen lejer stranden af godset, Jette kontakter Kim. (Jette og Michael)

Digitale demokratiformer Intet nyt (Erik)

Andre? Elhegn ved Præsteengen skal flyttes længere ind på marken, hvis der er strøm i det. P- plads ved Assensvej og Fønsvej: der arbejdes med sagen i kommunen.

 

5. Andre emner.

 

Energigruppe : Erik kontakter Michael Breuning og Carsten Jacobsen om at danne en sådan

Blåt flag kommer op.

Rud er ikke kloarkeret

Michael taler med Merete Juul Thyssen om landsbypedel.

6. Næste møde:

 

Er der behov for flere møder inden sommerferien? Ellers –

Forslag: Torsdag den 2. september 2010, kl. 19.30 hos Irene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *