2010 – 5

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2010 – 5

Møde torsdag den 2. september 2010 kl. 19.30 hos Irene.

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat. Punkt 2 : vindmølleplanlægning : De interesserede bedes selv søge oplysninger f.eks. på kommunens hjemmeside.

 

2. Meddelelser udefra.

 

Kommunens forslag til beplantninger i Føns. Kommunen har udarbejdet en skitse til beplantning i Føns, der er forslag om at plante nogle enkeltstående træer ved / på diget. Ny arbejdsgruppe Jesper og Ole.

Kultur i landdistrikterne. Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne. Jette og Irene var til møde d. 26/8. Der var kun lille fremmøde, mødet handlede om brug af internettet til at koordinere de forskellige tilbud , som er og kommer i hele kommunen. Der er 125000 kr i puljen til kulturelle aktiviteter i landdistrikterne. Der var forslag om at lave en ” udlånsbank” således at alle de muligheder der er for at låne kan koordineres og samles: det er således at der er mulighed for at låne toiletvogne og telte. På www.middelfartbibliotek.dk/land . Arbejdsgruppe : Jette , Tom og en fra bestyrelsen af beboerforeningen.

Høringssvar til budget 2011 og 2012 – 2014. Ingen kommentarer

 

3. Udvalgsaktiviteter.

 

Udvalgets hjemmeside. Ole og Erik snakker sammen om opdatering af siden.

Logo. Fremstilling af ”banner”.Da mødet blev afholdt var banneret ikke kommet til Føns. Jette og Jesper deltager i kulturnatten evt. uden banner.

Økonomi Kassebeholdningen er på ca. 1600 kr.

Evaluering på St. cykeldag. Godt arrangement med et flot fremmøde. Nasøger Wefri om at gentage turen næste år, evt. i samarbejde med beboerforeningen.

Andre administrative emner:

1. Hjertestarter. Hjertestarteren kan forsikres af kommunen. Jette tager en snak med Kirsten Rande om den foreslåede placering. Opslag ved kirken, Føns Tidende, på stranden og omtale i ”Føns og Omegn” skal gøre opmærksom på hjertestarterens placering.

2. Ansøgning til fonde. Beboerforeningen gøres opmærksom på ”landdistriktspuljen” hvor der kan søges midler til mange forskellige tiltag fra landområderne.

 

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

 

Offentlig transport :Olaf, Olaug og Annelise vil gerne deltage i gruppens arbejde (Irene og Ole)

Stranden og søen Møde ang. badebro: kommunen er ikke helt klar over kompetencefordelingen mellem Natur og landskabsstyrelsen, miljøcenter Fyn og kommunen . Toiletbygningen på stranden skal renoveres. Friluftsrådet kan ansøges om midler til dette hvis renoveringen indeholder forbedringer (udvikling : f.eks. laver handicaptoilet ol.). For at beholde det blå flag, skal der være toiletter ved standen. Vi vil gerne forsøge i samarbejde med kommunen at skaffe penge via

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2010 – 5

 

forskellige fonde til et fugletårn og andre faciliteter ved søen. (Jette og Michael)

Digitale demokratiformer Som sidst, søge midler via bibliotekerne. (Erik)

Landsbypedel Michael følger op . (Michael)

Andre? Kulturaktiviteter? (Jette og Irene?)

 

5. Andre emner. Flaskecontainer ved skolen: Tom følger op. Jesper nævnte at carlsberg har ophæver flaskepantet for ½ liters plastikflasker, han undersøger sagen.

 

Michael (broendegården) Michael R. Olaf of Erik holder møde tirsdag i uge 36 om videnscenter. Mødet holdes hos Olaf.

6. Næste møde:

 

Forslag: Torsdag den 28. oktober 2010, kl. 19.30 hos Jette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *