2011 – 2

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2011 – 2 C:\Documents and Settings\Ole\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\AQ1GOOXJ\DO 11-2 (1).odt

Møde torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.30 hos Ole.

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat. Årsmødet starter kl. 19.00

 

2. Meddelelser udefra.

 

Kultur i landdistrikterne. Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne. Irene var til møde på Kulturøen, det var ikke særlig visionært. Man diskuterede bl.a. kulturnattens tidsmæssige placering- der rer mange arrangementer lige på det tidspunkt. Peter Storm tog initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe.

Jette var til møde om en udlånsbank, som biblioteket skal administrere. For at kunne få penge til dette projekt er det nødvendigt at danne en forening, som så kan søge for´nde osv. Jette arbejder videre med dette projekt.

Erik: Bygnings- og arkitekturpolitik. Erik og Michael laver en udtalelse.

 

3. Udvalgsaktiviteter.

 

Udvalgets hjemmeside. Erik vil gerne have skilt referater og dagsordener på hjemmesiden, Vi vedtog at referater er godkendt og kan lægges på hjemmesiden, hvis der ikke er indsigelser inden 14 dage efter udsendelse.

Logo. Ophængning af banner. Banneret ophænges midlertidigt inden årsmødet på skolen.

Økonomi. Problem: LAG-midler udbetales først når der foreligger er revideret regnskab. Vi har en lokal revisor og håber at kommunen vil stille sig til rådighed som ”bank”, Vi har mange projekter som vil gøre det attraktivt og spændende at bo i Føns eller omegn (Middelfart kommune) f.eks. badebro, renovering af toiletbygning ved stranden og et fugletårn ved Fønsvang sø.

Andre administrative emner:

1. Hjertestarter. I næste uge skulle kassen til denne være færdig, Michael sørger for ophæng og tilslutning .

2. Ansøgning til fonde. Vi har flere ansøgninger ude.

 

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

 

Offentlig transport Tovholderne har holdt møde med Olaug, Olaf og Annelise, en behovsanalyse blev efterlyst. Der skulle være etableret kontakt til de andre lokaludvalg i kommunen, således at emnet kan tages op på dialogmødet med kommunen. (Irene og Ole)

Stranden og søen Jesper laver skilt ” færdsel på eget ansvar”.Renovering af toiletbygning: Pris ca 300.000 kr. Der søges om støtte i handikap puljen. Andre muligheder for støtte LAG-midler, friluftsrådet, lokale og anlægsfonden

Fugletårn: kommunen hjælper med tilladelser og tegninger. Åstedsforretning inden 14 dage, hvor Dansk ornitologisk forening og kommunen deltager . (Jette og Michael)

Digitale demokratiformer (Erik)

Landsbypedel Vi afventer erfaringer fra pilotprojekter i Svendborg , Assens og Fåborg- midtfyn kommuner (Michael)

Grønnere Føns Punktet udgår på årsmødet, men Ole og Jesper vil prøver skaffe penge til indkøb af træer, som så skal plantes/ tilbydes private. Ole arbejder videre

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2011 – 2 C:\Documents and Settings\Ole\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\AQ1GOOXJ\DO 11-2 (1).odt

 

med at finde ud af om der kan skaffes nogle pænere gadelamper til Føns, Jesper og Ole arbejder sammen på landsbyforskønnelse. (Ole og Jesper)

Energividencenter Der arbejdes videre med dette i sammenhæng med Bygnings- og arkitekturpolitikken (Erik)

Andre?

 

5. Andre emner.

Forberedelse af årsmøde 2011. Af økonomiske årsager kræves betaling for øl og vand til mødet.

§ Dato: Onsdag den 6. april 2011. Kl. 19.30 Start kl 19.00

§ Dagsorden: Oplæg til drøftelse vedlægges. Rettet til.

§ Ordstyrer: Johanne er foreslået? Erik spørger.

§ Årsberetning: Oplæg til drøftelse vedlægges. Rettet til

§ Indlæg fra en interessant person udefra. Naturvejleder Rikke Vestergaard Har givet tilsagn

§ Annoncering i Føns Tidendes marts – nummer? OK

§ Det praktiske arrangement? Lokaludvalget mødes på skolen kl. 16.30

 

Flaskecontainer. Intet nyt.

 

6. Næste møde:

 

Årsmøde: Onsdag den 6. april 2011, kl. 19.00.

Reservation til næste ordinære udvalgsmøde:

Forslag: Torsdag den 14. april 2011, kl. 19.30 hos Jesper.

Fredag d. 15. april kl 16.30 hos Jesper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *