2011 – 3

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2011 – 3 C:\Documents and Settings\Ole\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\AQ1GOOXJ\Lokaludvalget for Føns og Omegn referat 15.4.11.doc

Møde fredag den 15. april 2011 kl. 16.30 hos Jesper.

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat.

 

Tom retter referatet fra årsmødet til og mailer det til Ole, så det kan komme ind på hjemmesiden.

2. Konstituering af udvalget efter årsmødet.

 

Formand – Erik Bitsch Olsen

Næstformand – Ole D. Pedersen

Sekretær – Jette Erichsen

Kasserer – Michael Rasmussen

Bestyrelsesmedlem – Irene Rasmussen

Suppleant – Jesper Clante

Suppleant – Tom Gerdes

3. Meddelelser udefra.

 

Kultur. Hjælp til Marlene Clement jf. mail rundsendt den 1. april 2011.

 

Erik har videresendt forespørgsel om fælles revy til beboerforeningen. Tom formidler kontakten. Jette bliver kontaktperson. Irene og Jette deltager i møde om kulturelt netværk den 10. maj.

Bemærkninger til åbning af budget 2012.

 

Erik har lavet forslag til høringssvar for budget 2012. Udvalgets medlemmer melder bemærkninger til Erik senest 16. april 2011.

Kulturnetværk – Møde den 10. maj 2011.

 

Irene og Jette deltager.

Indbydelse til deltagelse i Naturens Dag.

Vi overlader aktiviteterne til Føns Søsportsklub og FVA.

Indbydelse til deltagelse i 1. landsbyråd den 7. maj.

Jette deltager som LAG-formand og tager gode ideer med hjem til lokaludvalget.

4. Udvalgsaktiviteter.

 

Udvalgets hjemmeside.

Logo. Ophængning af banner.

 

Tom drøfter ophængning af banner med beboerforeningen

Økonomi

Andre administrative emner:

 

Michael arbejder i samarbejde med beboerforeningen på at etablere et førstehjælpskursus, bl.a. med brug af hjertestarter.

Vi fortsætter med at kæmpe for at opretholde det blå flag ved at protestere mod nedskæring af prøvetagninger og forbedre fysiske faciliteter som toiletbygning og badebro.

5. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2011 – 3 C:\Documents and Settings\Ole\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\AQ1GOOXJ\Lokaludvalget for Føns og Omegn referat 15.4.11.doc

 

Offentlig transport (Irene og Ole)

Stranden og søen (Jette og Michael)

Digitale demokratiformer (Erik)

Landsbypedel (Michael)

Grønnere Føns (Ole og Jesper)

Energividencenter (Erik)

Andre?

 

6. Andre emner.

 

Flaskecontainer.

 

Der skal henvises til container ved ishuset.

7. Næste møde:

 

Forslag: Dato bedes foreslået af AG – Stranden og søen

i relation til etablering af badebro.

Afholdes hos Tom.

Michael og Ole er tovholdere på broen.

På dialogmødet med kommunen tages følgende emner op: trafikpolitik,

Forsikring, mellemfinanciering/kassekredit, driftmidler

Næste møde torsdag den 26. maj kl. 19,30 hos Tom.

Referent Jette Erichsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *