2011 – 4

 

Føns og Omegns Lokaludvalg

Udvalgsmøde 2011 – 4

Afbud fra Jesper.

Dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat.

 

Ingen kommentarer.

2. Meddelelser udefra

a. Vurdering af dialogmøde med kommunen

 

Middelfart Kommune lagde op til, at de enkelte områder i kommunen arbejder med udviklingsplaner for de enkelte områder. Vi melder til Erik senest den 4. juni , hvis vi har kommentarer. Lokaludvalget arbejder alle med udvalgets planer. Vi har brug for at vide, hvorfor de blå streger er sat på den måde? Hvorfor ikke følge sognegrænserne?

b. Trafik

 

Trafikudvalget laver høringssvar til 1. juni ang. teletaxi.

c. Kultur

 

Den 2. september er der kulturnat, hvor lokaludvalget deltager på markedsplads som sidste år. Jette melder tilbage til Malene Clement ang. stadeplads og revy og sætter det i bladet.

d. Jettes deltagelse i Landdistrikternes Fællesråds første landsbyråd.

 

Mange landsbyer lader tilflyttere have gratis medlemskab af beboerforening/borgerforening det første år. Mange lokaludvalg har mange penge at arbejde med. En god udvikling i en landsby kræver et tæt samarbejde mellem eksisterende foreninger og evt. erhvervsliv.

e. Store Cykeldag den 19. juni 2011.

 

Erik deltog i møde den 17. maj. Vi deltager med samme rute igen i år i samarbejde med beboerforeningen. Erik spørger Corfitz, om det er ok. Jesper sætter skilt ud ved Assensvejen.

Erik 2790 0595

Irene 3028 1186

Vi mødes kl. 9,30 og starter kl. 10,00.

3. Udvalgsaktiviteter.

a. Udvalgets hjemmeside

 

Intet nyt.

 

b. Logo – ophængning af banner.

 

Jette syr pose, så banneret kan ligge oven på skabet i skolen.

c. Økonomi

 

Blå Flag besparelser: Michael undersøger, hvad vandprøver koster.

4. Koordinering af arbejdsgrupper

a. Offentlig transport

 

Trafikgruppen laver høringssvar ang. teletaxa.

b. Stranden og søen

 

Michael undersøger finansiering ved kommunen og bank, så vi kan få indkøbt og opstillet broen. Jette taler med kommunen om forsikring mv. Ikke noget nyt om toiletbygning.

c. Digitale demokratiformer

 

Vi har fået 25.000 kr. fra landdistriktspuljen til udvikling af digitale demokratiformer. Jens Mortensen vil deltage i arbejdsgruppen.

d. Landsbypedel

 

Det ulmer andre steder, men vi afventer, hvad der sker.

e. Grønnere Føns

 

For at finde ud af, hvad befolkningen i Føns mener, skriver Ole, hvad der skal i bladet.

f. Energividencenter

 

Morten Vestergaard har sendt en mail, som har dannet grundlag for et lokalt møde. Erik beder Morten om et møde snarest for at komme videre.

5. Andre emner

 

Fællesmøde med beboerforeningen?

Erik laver oplæg til fællesmøde med beboerforeningen om udviklingsplaner, bæredygtighed, strandrensning, førstehjælpskursus, inddragelse af alle borgere.

6. Næste møde

 

Mandag den 5. september kl. 19,30 hos Michael.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *