2011 – 5

 

Føns og Omegns Lokaludvalg

Udvalgsmøde 2011 – 5

Møde mandag den 5. september 2011 kl. 19,30 hos Michael.

Referat

1. Kommentarer til forrige referat

 

Ingen bemærkninger

2. Meddelelser udefra

a. Høring om kommunens budget 2012.

 

Høringssvar afsendt, se bilag

b. Kommentarer til kommunens udviklingsproces.

 

Høringssvar afsendt, se bilag

c. Deltagelse i kulturnatten.

 

Der var for få mennesker, dødt i byen fredag aften, og vi manglede overblik. Kunne evt. forbedres ved at kæde det sammen med Open by Night. Der er for mange aktiviteter i efteråret. Kunne med fordel flyttes til forsommeren. Jette laver en skrivelse.

d. Evaluering af Store Cykeldag

 

Det var 24 lokale deltagere, som havde en god tur. En bedre annoncering næste år kunne måske få flere udefra til at deltage

e. Offentligt møde om telekørselsordning

 

Irene deltog i mødet i Baaring og syntes, det gik fint. Vi holder møde efter samme skabelon og satser på uge 40. Erik, Irene og Ole sørger for det videre.

3. Udvalgsaktiviteter

a. Udvalgets hjemmeside

 

Der mangler referater og dagsordener på hjemmesiden. Ole undersøger og retter op på det.

b. Logo/banner

 

Jette syr pose

c. Økonomi – udgifter til vandprøver for Blåt flag

 

En vandprøve koster 300 – 400 kr. Tilsyneladende bliver prøverne ikke sparet væk alligevel.

d. Andre administrative emner

 

Ang. samarbejdet med Beboerforeningen for Føns og Omegn foreslår vi en koordineringsgruppe med Jesper, Tom og Jette fra Lokaludvalget. Erik skriver til Karsten.

4. Koordinering af arbejdsgrupper

a. Offentlig transport

 

Under pkt. 2 blev aftalt, at vi holder møde i Føns

b. Stranden og søen

 

Fugletårn – Vi har søgt friluftsrådet om tilskud til et fugletårn. Vi har derudover søgt om midler til indhegning af hele området, så vi kan få et fårehold til at afgræsse området. Det bliver så etableret med svinglåger, så der er adgang til søen og fugletårnet gennem folden.

Badebro – vi mangler at få det sidste på plads omkring finansiering, til pengene kommer fra FE. Den vil så blive sat i og taget op samme dag, da vi skal have den i i 2011.

Toiletbygning – Projektbeskrivelsen er færdig, og vi mangler kun de sidste tal fra håndværkerne. Ansøgningen vil FE vil ligge klar til deadline den 3. oktober. Handicaprådet har bevilget 150.000,- kr. til projektet.

Ishus – Området omkring ishuset trænger til ”en kærlig hånd”. Jette undersøger, hvordan kommunen kan styre standarden ved udlejning.

c. Digitale demokratiformer

 

Udvalget har holdt sommerferie

d. Landsbypedel

 

Vi afventer, hvad andre får ud af ordningen

e. Grønnere Føns

 

Grønnere Føns indgår i arbejdet med Energividencenter

f. Energividencenter – Føns – Bæredygtig landsby

 

Vi arbejder videre med projektet og holder borgermøde, så snart der foreligger noget konkret.

5. Andre emner

 

Et/flere offentlige møder om telekørsel, udviklingsprocessen, digitale demokratiformer og/eller bæredygtig landsby?

Vi holder et møde om teletaxakørsel, holder udviklingsprocessen for sig og sigter på at holde et fællesmøde for digitale demokratiformer og bæredygtig landsby.

6. Næste møde

 

Næste møde er tirsdag den 1. november kl. 19,30 hos Irene.

Referent Jette Erichsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *