2012 – 1

 

Føns og Omegns Lokaludvalg

Udvalgsmøde 2012 – 1

Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19,30 hos Jette

Fraværende: Tom

Referat:

1. Meddelelser udefra

a. Kommunens udviklingsproces

 

Alle har modtaget et oplæg fra kommunen. Der afholdes borgermøde mandag den 6. februar kl. 19,30 på Kulturøen. Michael, Erik, Ole, Jette og Irene deltager. Jette henter de øvrige ved Erik kl. 19,00.

b. Kommunens cykelplan

 

Lokaludvalget var flot repræsenteret ved borgermødet på Kulturøen. Mødet var ikke imponerende, men vi afventer referat og ser med forventning frem til det videre arbejde.

c. Nytårskur

 

Kuren var en positiv oplevelse i en meget optimistisk ånd.

d. Kommunens forslag til Beskæftigelses- og vækstpolitik.

 

Vi svarer kommunen, bl. a at vi har for lille kapacitet på internetområdet. Jette laver forslag.

2. Udvalgsaktiviteter

a. Udvalgets hjemmeside

 

Vi lægger link på hjemmesiden til hjemmesiden med bæredygtig landsby.

b. Logo, ophængning af banner

 

Posen skal være 2,10 m.

c. Økonomi

 

Vi klarer lige skærene, men vi kan få problemer i fremtiden. Når vi skal arbejde med udvikling af landsbyen, bæredygtig landsby mv. ,har vi ikke penge nok. Michael laver en skrivelse til kommunen.

d. Fællesmøde med beboerforeningen

 

Vi vil efter beboerforeningens generalforsamling og eget årsmøde indbyde til et fællesmøde med henblik på at få drøftet fælles interesser.

3. Koordinering af arbejdsgrupper

a. Offentlig transport

 

Teletaxa er kommet godt fra start. Ole ringer til FynBus ang. uregelmæssigheder i morgenbustrafikken.

b. Stranden og søen

 

Fugletårnet bliver 1 m højere end først projekteret. Vi forventer, at det er oppe april 12. Samtidig gøres arealet klar til får. Michael laver forslag til vedtægter for fårelauget.

Broen – leverings- og opstillingsdato kommer om 6 – 8 uger.

Toiletbygningen afventer ansøgning til Middelfart Kommunes LAG-pulje.

c. Digitale demokratiformer

 

Digitale demokratiformer venter. Jesper skaffer mailadresser på beboere i Føns sogn.

d. Føns som bæredygtig landsby

 

Der er god gang i arbejdsgrupperne. Vi laver status på arbejdsgrupperne. Testperioden for elbil er ved at være afsluttet.

4. Andre emner

a. Årsmøde 2012

 

Årsmødet afholdes onsdag den 11. april i Føns skole. Johanne spørges, om hun vil være dirigent. Mødets tema bliver Føns som bæredygtig landsby, og vi laver status på arbejdet ved at lade arbejdsgrupperne fremlægge deres resultater.

5. Næste udvalgsmøde.

 

Tirsdag den 13. marts kl. 19,30 hos Erik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *