2012 – 2

 

FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

UDVALGSMØDE 2012 – 2

TIRSDAG DEN 13. MARTS 2012

REFERAT

Fraværende: Jesper, Ole

1. Meddelelser udefra

a. Kommunens planstrategi

 

Lokaludvalget har ikke afgivet høringssvar

b. Kommunens cykelplan. Opfølgning?

 

Ingen opfølgning

c. Kommunens forslag til Beskæftigelses- og vækstpolitik

 

Høringssvar afsendt

2. Udvalgsaktiviteter

a. Udvalgets hjemmeside. Opdatering

 

Referaterne mangler på hjemmesiden, og der mangler link til Føns som bæredygtig landsby, som aftalt sidst.

b. Logo

 

Pose syes snarest.

c. Økonomi

 

Brev til kommunen snarest. Vi har endnu ikke fået de 3.000 kr. fra kommunen. Michael tager kontakt til Sabine. Michael undersøger mulighederne for at flytte til Middelfart Sparekasse.

d. Nyt fællesmøde med Beboerforeningen

 

Efter årsmøde og generalforsamling aftales nyt møde.

3. Koordinering ag arbejdsgrupper

a. Offentlig transport

 

Vi glæder os til at se en ny vej ved søen.

b. Stranden og søen

 

Ultimo april sættes broen ud. Erik og Michael tager kontakt til Beboerforeningen ang. arbejdet med broen.

27. marts har Michael og Jette møde med kommunen. Fugletårnet kommer op inden længe, og indhegningen aftales på mødet den 27. marts. Fårelav etableres.

Toiletbygningen afventer de sidste penge fra Middelfart Kommune. Forventes etableret i efteråret.

 

c. Digitale demokratiformer

 

Vi afventer møde med Cidea.

d. Føns som bæredygtig landsby

 

Emnet tages op på årsmødet, så styregruppen kan informere alle borgere og høre deres mening. Arbejdsgrupperne arbejder på at etablere et koordinerende udvalg

4. Andre emner

 

Årsmøde 2012

Onsdag den 11. april har vi årsmøde. Programmet godkendt. Jette køber ind til pølsebord og kaffe. Michael køber øl og vand. Vi ser på vedtægtsændringer i løbet af næste år og følger i år forslag til dagsorden.

5. Næste udvalgsmøde

 

Årsmøde onsdag den 11. april 2012 kl. 19,00 på skolen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *