2012 – 4

Referat fra

FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

MØDE TORSDAG DEN 31. MAJ 2012

KL. 19.30 HOS BIRTHE

1. Godkendelse af dagsorden.

Er godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde.

Fugletårnet er oppe og badebroen er på plads.

3. Naturens Dag den 9. september

Jette har talt med og hyret Peter Storm til at komme at fortælle om ”det forsvundne kloster” , hvis

historien kan findes og om Boyes bakke. Der skal være mere end fugletårnet. Ib Bager kunne fortælle om

fuglene. Lisbeth og Michael spørger Ib. d. 11 juni skal teksten til ”reklamerne” være inde. Tidspunkt for

opstart er kl. 11.30 ‐17. Vi skal overveje at skaffe pavilloner – hvis vejret er dårligt. Peter Storm skal hentes

og bringes. Vi får skilte til at stille ved vejene. Birthe/Jørgen spørger Hanne‐kollega om ornitologisk

forening evt. har et skole sæt eller andet. For at dagen ikke skal blive for lang laves en vagtplan.

4. Store Cykeldag den 10. juni

Thyge stiller gerne op til en fortælling på Fønsskov. Han ”belønnes” med 1‐2 flasker vin‐ det sørger

kasseren for. Jette rykker WEFRI for et svar for, at vi køre i området. Der laves en konkurrencepræmierne

er kommet fra kommune. Jette pakker dem ind (igen) . Præmier fordeles mellem deltagerne

udloddes ved lodtrækning(deltagerne trækker et nr. ved turens start) . Jette sørger for sedler med numre.

Beboerforeningen giver drikkelse. Turen starter kl. 10.00 – lige meget hvad der bliver offentliggjort. Jette

bager lidt kage.

5. Føns Fårelaug

Den 13. juni 2012 er der indkaldt tilstiftelse af Føns‐fårelaug. Michael ligger hus til. kl.19.30. Der er

annonceret i føns tidende, som skulle være lige på trapperne ( i postkasserne) Lågerne til indhegningen

skal være så bredde, at de kan klare en barnevogn og kørestol. Æder får borde ‐bænkesæt ? Størrelsen af

lauget er der ingen holdning til. Det må afgøres ,når vi ser, hvor mange der kommer til mødet/er

interesseret.

6. Nyt fra arbejdsgrupperne

a. Trafikgruppen. Projekter til gruppen

Vi mangler midterstriber på den nye asfalt

Det kunne være godt med et færdselsspejl ved præstegården. Til at tjekke trafik fra Fønsskovvej.

Hastighed ned til 45 km/t indenfor byskiltet.

Måske skulle man prøve at skilte med opsætning af ”stærekasser” . Altså skrive ”her opsættes

stærekasser.” og så sætte nogle stærekasser op til fuglene,.

b. Sø og strand

Is‐hus er til salg . Ishuset skal bruges for, at kommunen vil lade huset stå. Hvis det ikke kan blive

solgt ,så skal det rives ned. Toms Ide til sø og strand er en motions‐bane. Udendørs fitness. Midler

kan måske søges. Beach volleybanen trænger til en overhaling. Rikke spørger på

entreprenørgården ,om de ikke skal få ryddet lidt op volleybanen‐ det er en bane etableret af nr.

Åby kommune , så mon ikke de også skal vedligeholde den.

Hvem ejer diget ? Det trænger til at blive repareret. Hvem kan være forpligtiget til at vedlige den‐

Birthe undersøger tingbogen.

Fugletårnet :Michael snakker med kommunen om en røv” pind, så man kan hvile på, så man har

mulighed for anlæg på vindueskarmen. Alternativ er ”svale” pinde i forskellige højder til kikkert

anlæg. Tom vil meget gerne have ryddet lidt mere af træerne, så der blev mere udsigt til siderne,

men det er et problem af hensyn til hvor meget tårnet skæmmer i landskabet. Michael har snakket

meget med kommunen om det..

c. Bæredygtig landsby

Den 14 juni får vi besked om de 8 mill. er bevilliget, så vi venter med spænding.

d. Hjemmesiden

Når sekretæren har sendt referatet ud til medlemmerne har disse 7 dage til at komme med

rettelser, tilføjelse m.m. Herefter sættes frist på hjemmesiden. (www.middelfart.dk)

Referatet sendes til benjamin. Kommunen, samtidigt med, at det kommer på hjemmesiden..

e. Andet

Blå flag skal ”fejres” vi får taget nogle billeder søndag til strandrensningen og så laver vi noget omkring

strandrensning, badebro‐opsætning, og blå flag og forsøger at få det i avisen.

Samkørsels ordningen er lige lidt på standby, og der sker ikke noget før efter sommeren fra

Trekantområdet‐ grundet barsel og tidsnød.

7. Næste møde

Torsdag d. 30. august kl. 19.30 hos Lisbeth.

Således som opfattet af Birthe 5. juni 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *