2013 – 1

FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

MØDE TIRSDAG DEN 15. JANUAR 2013

KL. 19,00

HOS TOM, FØNSVEJ 15

Dagsorden

 1. 1.      Møde med Carsten Blomberg med henblik på at tilrettelægge en udviklingsproces

Præsentation af Carsten selv og projektet. Han kan bla.  bruges til at støtte udvalget samt til at være med til at fortælle om projektet til borgermøder m.v.

 

Der er afsat midler til, at landdistriktshuset kan hjælpe med til at udarbejde  en rapport bestående af 3-dele, som skal indeholder beskrivelser af

 1. 1.       Historien, mennesker, foreninger m.v. i  Føns,

En” nu beskrivelsen”  af alle foreninger – medlemsantal- udviklingspotentiale, beskrive energi. Hvordan er til- og fraflytningen, hvad er bevæg grundene… Byens dagligdag. Netværkene. Fællesspisning.  Hvad sker der i byen og området. DAGLIG DAGEN fra morgen til aften fra sommer til vinter (året rundt) Lad nogle udefra komme med deres meninger om byen. Lad dem gå en tur.

 1. 2.       Indsatsområder for udviklingen.
 2. 3.       Strategi /handlingsplan.

Rapporten skal være et dynamisk redskab. Det skal være vores værktøj – udviklingsplan som vi kan tage op af skuffen og arbejde efter og med i mange år.  Landdistriktshuset skriver/sammenfatter rapporten  og sender det ud til lokaludvalget til videre bearbejdelse med det, vi ønsker.

Der blev efterspurgt en beskrivelse af processen fra nu og til rapporten var udfærdiget.

Carsten brugte Gelsted som eks. Her blev der afholdt en styremøde- med  lokaludvalget samt et par øvrige borger- (erhvervsfolk) På dette møde blev der rejst flere ideer som derefter dannede grundlag for borgermødet. På borgermødet deltager kommunen, LAG og Carsten. Der laves en SWAT- analyse – Hvad er vi stolte af ? Hvad er vi mindre stolte af ? Derefter blev der udvalgt en række emner til det videre arbejde. Carsten pointerede, at det skulle vælges både lette og svære opgaver, så der kom  en sikker/umiddelbar succes.

På baggrund af borger mødet afholder lokaludvalget et opsamlingsmøde, hvor der blev samlet op på alle ideer, strategier m.v. og der afrapporteres .

Rapporten er kun et del mål, der indeholder ønsker og strategi/handlingsplan. Resultaterne for de søsatte projekter kommer først efter rapporten. 

Handlingsplanen må også  gerne indeholde  en tidslinje.    Carsten kan også komme med input til planerne- hvis vi behøver det, men som udgangspunkt, laver lokaludvalget  planerne  på baggrund af de inputs, der kommer fra  arbejdsgrupperne.

Hele projektet udmunder i et stort fællesmøde, hvor alle arbejdsgrupperne  samles og præsentere resultaterne.  Tidshorisonten for sådan et stor møde siger, at der bliver serveret gløgg og ikke køligt hvidvin til fællesmødet.

Vi tænker, at vi kan udarbejde den første brainstorm til Carsten her på mødet og så maile det til Carsten til videre bearbejdelse.

Borgermødet skal afholdes inden sommer, så kan vi jo bare starte med at samle data og skrive på rapporten.

Carsten skriver til Jette med  forslag til hvordan borgermødet kan strikkes sammen- så laver lokaludvalget en plan og der indkaldes til borgermødet.  Hvor Carsten m.fl. kommer.

Hvad siger vi  til udviklingsplanen?  Vi er nødt til at udvikle os for at fastholde byen.  Så ideen er fint. Vi skal have mellemklassefamilier- det er dem, der skal være kerne husstanden i Føns.

 1. 2.       Opfølgning af møde med Carsten Blomberg

Hvordan Føns blive et sted man kan bo i hele livet. Hvad med en landsby pedel.

Der er generel positiv stemning for, at vi kommer med i projektet.

Projektet er i tråd med vort arbejde.

Der er forslag til Borgermøde  d. 3. april –  altså i forlængelse af  udvalgsmødets årsmøde, f For ikke at ”stresse” for mange møder ind i folks kalendere.  Jette taler med Carsten om datoen .

Jette begynder historie samt her og nu beskrivelsen. Så redigerer vi videre i fællesskab på mail.

 

 1. 3.       Godkendelse af dagsorden

Den er godkendt.

 

 1. 4.       Siden sidst.

Nytårskur i Laden.

 

 

 1. 5.       Nyt fra arbejdsgrupperne
  1. a.       Trafikgruppen

Intet nyt under solen her.

 

 1. b.      Sø og strand

Papirerne (ansøgning) til det nye toilet hus er godkendt og sendt til Kbh., Byggeriet kan så forhåbentlig begynde, når frosten er af jorden.

 

RIKKE skal huske at få  ”fanget” nøglen til bommen, så vi kan komme kørende til stranden – når det er nødvendigt. Den nuværende nøgle-vogter går på pension .

 

 1. c.       Energigruppen

Hvordan ser det ud ? man prøver at fange dato for et nyt møde.

Hvordan ser tilmeldingerne ud til anlægget ? Der er ca. 38 OK  og ca. 13 måsker… Der mangler ca. 10 OK-er, for at få projektet i luften.

 

Varmepumpe-folket kan vi ikke hente ind .

 

Markedsføringen halter- udvalget kunne have været klædt bedre på fra starten. Der skal arbejdes noget mere intensiv . Der skal meget snak til , men udvalget kan mærke at lysten og positiviteten til ideen er begyndt at komme – nu snakken begynder at gå i byen.

 

Det er så tæt på målet- så alle håber.

 

For udvalgets vedkommende skal der arbejdes videre med flere og nye ideer .

 Vi skal tilbage nogle af de gamle ideer. Solceller m.m., hvad kan vi gøre for husstandene udenfor byskiltene.

 

 1. d.      Vedtægtsgruppen

Linjen slettes. Forelægges næste byråds/økonomiudvalgsmøde, så vi har det på plads inden årsmødet. Ansøgning er indsendt . Sagen behandles på økonomiudvalgets møde d. 28. j anuar. Udvalget har beslutningskompetencen så ændringen skal ikke behandles af byråd.

 

 1. e.      Plangruppen

Ej heller her noget nyt under solen Den er en del af udviklingsplanen.

 

 1. 6.       Hjertestarterkursus

12. februar 2013 kl. 15- 17 og 17- 19.

Jette sætter det i bladet. Michael kontakter de ”gamle” tilmeldte

 

 1. 7.       Årsmødet den 3. april 2013

Det kører sammen med Borgermødet  (udviklingsplanen)  som det ekstra på dette møde

Vi har kontaktet Carsten for bekræftelse af møde dato. 3 april.

 

 1. 8.       Næste møde
  onsdag d. 6 marts kl. 19.00  hos Ole.

 

 1. 9.       Eventuelt 

 

Årsmødet: Input til nye emner i udvalget? . Hvem skal være ordstyrer?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *