Årsmøde 2013

 

Referat af Føns og Omegns lokaludvalget’s årsmøde for 2013

Afholdt d. 2. april 2014 Føns skole kl. 19.00

0. Indledning

1. Valg af ordstyrer: Erik  B. Olsen

konstatering af retmæssig indkaldelse

2. Formandens årsberetning, se særskilt dokument.

De enkelte udvalg berettede om arbejdet med udviklingsplanen:

Landsby-pedellen: Lisbeth

Mobilnet: Jette

Strand og sø: Michael og Birthe

3. Drøftelse af /spørgsmål til beretning.

Ingen

4. Valg til lokaludvalget

Der skal vælges 2 nye udvalgsmedlemmer og 1 suppleant.

Lisbeth (suppleant) og repræs. fra beboerforeningen) og Birthe ønsker ikke genvalg

Rikke Clausen ønsker genvalg

Til nye medlemmer blev der foreslået

Jesper Clante samt Ib Bager.

Der blev afholdt skriftlig afstemning. Hver deltager havde 2 stemmer.

Valg resultatet

1. Rikke Clausen

2. Jesper Clante

3. Ib (suppleant)

Det samlede udvalg for  2014 

Rikke Clausen

Michael Jørn Rasmussen

Eva Møller Knudsen

Jette Erichsen

Karin Grønlund

Jesper

Ib Bager

 

5. Bemærkninger fra beboerne i øvrigt

(ingen)

Herefter blev årsmødet lukket og der var kaffe og brød

Aftenen var dog ikke helt slut

6. Det videre arbejde med udviklingsplanen.

Der blev opfordret til at komme med nye forslag/emner, som der skal arbejdes med i fht. udviklingsplanen.

Der blev i den anledning rejst 2 ”nye” emner.

a)       igangsættelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for etablering af et OLDE-kolle i Føns.

b)       Tilbygning til den gl. skole, så der skabes et ekstra rum, til mindre møder/ bibliotek, et ”tilstødende lokale” m.m., som også kunne gøre skolen mere anvendelig til fester.

Mht. punkt b var der nærmest enighed om, at dette måtte henhøre under beboerforeningen, da det er dem, er ”driver” skolen.

Derefter satte vi os ud i 4 grupper (landsbypedel, Sø og Strand, Mobilnet og Oldekolle) De enkelte grupper snakkede herefter videre om de enkelte emner og om hvordan man kommer videre med udviklingsplanen.

Således – årsmødet 2013 – opfattet af Birthe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *