2013 – 3

Føns og Omegns Lokaludvalg

Møde mandag den 15. april 2013 kl. 19,00

Hos Jette, Rudvej 6.

REFERAT

 1. 1.       Præsentation af nye og gamle medlemmer. Bordet rundt.

Nye medlemmer er Karin og Eva.

Gengangere er Jette, Mikael, Lisbeth, Birthe og Rikke (afbud)

 

Konstituering af lokaludvalget

 1. a.       Valg af formand: Jette
 2. b.      Valg af næstformand: Karin
 3. c.       Valg af sekretær: Birthe
 4. d.      Valg af kasserer: Rikke (håber det er OK)

 

 1. 2.       Udviklingsplan for Føns og Omegn
  1. a.       Evaluering af fællesmøde: Carsten Blombergs samskrivning. Alle tilkendegav at det havde været et fint møde.

 

 1. b.      Valg af indsatsområder. Overskriften for udvælgelsen af emner til behandling i vores Føns og Omegns udviklingsplan er ”Bæredygtig landsby” Vi snakkede en del om forskellige emner og områder: 

 

 1. 1.       a. Mobil og internet forbindelse. Vi er handicappet med så dårlig net- og mobilforbindelse. Vi skal kunne lokke andre til og så dur det ikke, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra. Det skal kunne være interessant at kunne spare kørsel m.m. og arbejde hjemmefra. Det skulle også kunne være interessant at drive forretning herfra.

b. Udviklingsmuligheder, stor parceller? Hvor kan de gamle, blive gamle henne i Føns? Kan vi hjælpe? – kan vi bruge /udnytte de eksisterende bygninger.   Sekretær er Jette.

 

 1. 2.       Føns nærvarme. Den kører videre. Sekretær Mikael.

 

 1. 3.       a. Vand. (Volden ved stranden/trappen, genbrug af vand på egen grund/skolen og andre ting med temaet vand) Vinterbadningsmuligheder. 

b. Naturen- Naturformidling.  Både for os og for andre udenbys. (sø og strand).  Tilgængelighed til naturen.  Sekretær er Birthe og Mikael.

 

 1. 4.       Landsby pedel for en dag eller 2 – en fælles arbejdsdag- for Føns udenoms-areal. F.eks. bus-skuret , fortovet til Kirken.  Vores rabatter. Hækken ved børnehaven. Skolen og deres udenoms-arealer.   Sekretær er Karin og Lisbeth.

 

 1. 5.       Kan man få grøn kunst til Føns? Hvad med træskulpturer?  Sekretær er Eva

 

 1. 6.       Børne samlings steder. Bålpladser, boldspil, tømmerflåder.  Voksen socialsamværs projekter. De gamle fælles selskabslege- fester.  Sekretær er Eva

 

 1. c.       Valg af sekretærer for arbejdsgrupper.  Se ovenstående. Lokaludvalgsmedlemmerne må ikke være formænd for arbejdsgrupperne, men skal fungerer som gruppernes sekretærer.

 

 1. d.      Organisering af processen med udviklingsplanen frem til sommer

Hvordan kommer vi videre? Jette skriver i bladet til 1. maj., at de forskellige grupper/emner er valgt og så håber vi, at der kommer nogle henvendelser til respektive sekretærer og hvis ikke, så må vi ud og head-hunter medlemmer til de enkelte grupper. Derefter sak lde være et opsamlingsmøde på arbejdet i de forskellige grupper sidst i maj.

 

 1. 3.       Øvrige arbejdsgrupper i lokaludvalgs-regi – ”udenfor” udviklingsplanen.
  1. a.       Hvilke arbejdsgrupper skal vi have?

 

Trafikgruppen: Karin. Der mangler stadig striber ved kirken, Gl. fønsvej, spejl ved præstegården.

 

Sø og strand: Birthe, Mikael. (udviklingsplanerne punkt 4 og 5)

 

Digitale demokratiformer: Mikael

 

 1. 4.       Naturens dag – 8. september 2013 søndag.

Lisbeth – spørger Ib Bager om han vil komme og fortælle om fuglene.

Måske var det fornuftigt med kaffesalg og kage (så lokaludvalget kan tjene lidt penge og vi i større grad har økonomisk overskud til at støtte ”skolen” ved at bruge den – se også punkt 6)

 

 1. 5.       Dialogmøde med Middelfart Kommune.

14. Maj 2013 – tidspunkt og tid endnu ukendt. Vi vil deltage og Jette fortæller at vi også gerne være vært.  Så kan man få se de forbedringer skolen har gennemgået på det seneste.

 

 1. 6.       Samarbejde med Beboerforeningen. Skolens økonomi. Der er kun støtte 2 år endnu. Så vi skal tænke nyt og ud af boksen for at skabe mere økonomi. Husk at promovere skolen til arrangementer også i dagstimer og hverdage – ikke kun til fest.

 

 1. 7.       St. Cykeldag.

Vi gør som vi plejer. Vi deltager og vi vil gerne have Peter Storm som historiefortæller. Men vi afventer en dato.

 

 1. 8.       Siden sidst, herunder samkørsel. Husk mødet om Formel M onsdag efter fællesspisning. Vi har et hængeparti vedr. samkørselsbestemmelser. Det er dog blevet sent på aftenen, så det må tages op senere. Der skal – onsdag aften – fortælles om, at der er et arbejde i gang på det område – måske også lige i grove træk, hvad de vil/kan indeholde.

 

 1. 9.       Andet

 

Samarbejde på tværs med andre og andre foreninger f.eks. menighedsråd, Fønsiner m.fl., lad os kalde sammen til et fællesmøde- vi ser et behov for en fælles kalender m.m., samarbejde for at få lidt mere synergi – og  også for at de forskellige foreninger/udvalg/klubber går skævt af hinanden – planlægger oveni hinanden.

 

Således opfattet af Birthe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *