2013 – 4

FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

MØDE DEN 8. OKTOBER KL. 19,00

HOS RIKKE, FØNSSKOVVEJ 25

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

OK, der tilføjes et enkelt punkt siden sidst v. formanden,

2. Evaluering af Naturens dag

Vi kan kun få 50 % tilskud til en kikkert,, så vi siger nej tak, da vi ikke selv har de andre 50 %.

Vores gode fugle guide, synes det var uheldigt at naturens dag ligger efter jagten er gået ind, det har Jette

skrevet til kommunen i forbindelse med evalueringen. Men næste års naturdag ligger også efter, at jagten

er gået ind.

3. Infoland – ny hjemmeside.

Der arbejdes godt på den nye hjemmeside. Der er nu en web master og så en række redaktører.

Førnævnte kan ligge artikler ind, så hvis en Føns borger ønsker at skrive noget, så skal det igennem en

redaktør. Alle kan skrive ind i kalenderen. Der kommer mere info om dette når arbejdet er længere

fremme.

4. Udviklingsplan for Føns og Omegn.

Vi skal have planerne færdig i uge 43. Historie, landsbyen nu og en analyse er lavet, så det der mangler er

vision og strategi.

Netdækning mobil gruppen

Thorbjørn og Bebe MK har været til møde med fiber udbyder. Der er gruppens holdning, at vi skal bruge

kommunen til at hjælpe med presse på. Vandværket vil da gerne stille plads til rådighed for en mast.

Fjernvarmegruppen

Der er stiftende generalforsamling i morgen 9. okt. 2013, så skrives gruppens indlæg til udviklingsplanen.

Vandgruppen

Adgang til og beskyttelse af naturen. Bæredygtighed og naturen. Brug af regnvand i husholdningen, holde

regnvand på egen grund, aflede til andet end kloaksystemet. Kan skolen og børnehaven ikke bruge

regnvand i toiletterne. Kan vi ikke bruge regn som ressource og som en oplevelse.

Vi skal styrke vores blå flag. Øge tilgængeligheden til stranden (handicap) Forbedre strandens udstyr. og

Indgå aftaler med lodsejere rundt i nærområdet om opsætning af markeringer af trampestier. Kan vi

etablere shelter/ primiovernatninger ved Gamborg fjord til gående cyklende og padlende turister ? Kan

Gamborg fjord og søen inddrages i et oplevelsesområde/center. Hvad med den gamle vandmølle ?.

Da formanden har smagt ”strandtrappens” elendige tilstand på egen krop, er der rettet henvendelse til

Middelfart kommune, som har lovet at se på sagen. Der er i sommerens løb sket flere fald ulykker på

trappen, så det er godt der nu sker noget.

Pedelordningen

De har snakket med Assens kommune om pedelordningen i Jordløse. Kommunen har overladt nogen af

funktioner til pedellen(frivillig) mod, at der blev givet nogle penge til beboerforeningen.

Der kunne jo være en vision at samle alle de ting som kommunen gør i Føns og se om, der kan gøres en

form for aftale, så der var et reelt job til en pedel. (der er opgaver i børnehaven, der vil være noget på den

ny nærvarme, toiletbygningen og måske til/opsynsopgaver og pplads og grønne områder)

Kan vi måske få fortovene tilbage igennem byen?

Grøngruppen

Der var ingen fra denne gruppe, så status ukendt.

Føns skole

Der skal vel også være nogle visioner for skolen, den er en del af vores lokalsamfund. Vores omdrejningssamlingspunkt.

Hvad skal der til for, at vi kan bevare den i fremtiden. Vi mangler et godt lille møde lokale.

Vi har et problem med økonomien og den daglige drift. Vi vil så gerne bruge lokalerne, men det koster jo

bare penge hver gang.

5. Samkørsel

Vi mangler at få vores banner op. Ved fårehegnet og en ved Ole’s areal ved Præstegården eller på Mogens

lade (Jette spørger om lov) Michael og BVN hænger op. Så mangler vi en ved Fønsstrandvej. Jette prøver

at se efter en passende placering.

Der mangler stadig deltagere, kan vi ikke prøve noget mere. Det er de daglige ture, der mangler.

6. Vælgermøde?

Skal der arrangeres et vælgermøde i år? Det har der været tradition for tidligere. Vi har penge i kassen til

at leje skolen. Kan vi dele ½ skade med beboerforeningen ?. Lisbeth spørger. Jette snakker med

Borgmesteren om det kan nås.

7. Toiletbygningen

Der mangler fliser, men de kommer nok snart. Toilethuset skal gerne være åben om vinteren til brug for

vinterbader, surferne, hundelufterne og øvrige. Det kan løses ved at lave el radiatorer. Bruserne skal

have en selvluk på, så vi ikke risikere at nogen kommer til at lade vandet løbe. Jette tager det med til

kommunen.

8. Hjertestarterkursus mandag 4. november kl. 1518

Gerne så mange med som mulig. Det er det sidste kursus vi får.

9. Tilflytterlister

Vi får listerne fra kommunen og vi får et par velkomstpakker fra kommunen til at tage med ud, når

beboerforeningen tager på velkomst tur.

10. Sidste nyt fra formanden

Der er nye rammer for lokaludvalgene, se mail som Jette har fremsendt. Vi skal tjekke vores vedtægter,

for at se om de passer til disse nye rammer.

11. Næste møde

Hos Jette kl. 19 d. 31. okt. 2013

Således opfattet af Birthe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *