2014 – 1

LOKALUDVALGET FOR FØNS OG OMEGN

MØDE TIRSDAG DEN 28. JANUAR 2014

KL. 19,00

HOS JETTE, RUDVEJ 6.

Afbud: Karin

 1. 1.       Møde med Carsten Blomberg ang. Udviklingsplanen

I store træk var konklusionen at vi var næsten i mål. Der mangler illustrationer m.m. Carsten sørger for at få lavet et lay out. Vi skal altså ikke tænke på opsætning, font, spalter m.m. der klarer ham.

Der afholdes møde med alle lokaludvalg og politikere den 26. april 2014, hvor alle udviklingsplaner fremlægges.

 1. 2.       Udviklingsplanen, opdatering af indhold og den videre proces

Rikke og Birthe finder og indsætter billeder relevante steder.

Afsnit om Føns skole(beboerforening) tages ud, da det er et anliggende for beboerforeningen og bør holdes i det regi.

ALLE SKAL LAVE EN OPDATERING AF DERES RESPEKTIVE AFSNIT meget gerne mandag d. 3. MARTS- Jeg sørger for at få tilrettet teksterne, så hvis I snarest sender jeres opdateringer, også gerne besked hvis I ikke har nogen. (selvfølgelig også hvis I har rettelser). Så skal jeg få rettet og sendt til Carsten, så  forhåbentlig kan få det retur til gennemlæsning inden det afleveres til politikerne.

 1. 3.       Pulje til landsbyfornyelse

I korte træk går det på at man kan søge midler til

 • • Istandsættelse af nedslidte boliger fra før 1950
 • •Nedrivning af nedslidte boliger fra før 1950
 • •Nedrivning af private erhvervsbygninger i byer
 • •Istandsættelse af erhverv i bygninger med både erhverv og boliger
 • •Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
 • •Istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger
 • •Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 • •Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning

Der indrykkes ”annonce” i Føns bladet om at man kan henvende sig til Jette, hvis man ønsker yderligere informationer og evt. hjælp.

 1. 4.       Nye beboere i Føns og Omegn

Lisbeth har velkomst pakker klar og tager ud og besøger nye beboere- der  info-liste fra  Middelfart kommune flytter til området. Eva er Back-up.

 1. 5.       Årsmøde 2014
  1. Hvornår

ONSDAG d. 2 april på skolen

 1. Emnet

Er udviklingsplanen

– En person fra de enkelte udvalg stiller op og fortæller i korte træk om planerne.

 1. Valg (tager vi på næste møde, se pkt. 7)
 1. 6.       Hjemmeside

Den kan ses på FOENS.INFOLAND.DK

Der mangler et link fra den gamle hjemme side…

 1. 7.       Næste møde

Tirsdag 11. marts 2014 kl. 19.00 hos Birthe på Gl. Fønsvej 2.

 1. 8.       Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *