2014 – 2

LOKALUDVALGET FOR FØNS OG OMEGN

MØDE TIRSDAG DEN 11. marts 2014

KL. 19,00

HOS Birthe.

Alle er fremmødt

  1. 1.       Godkendelse af dagsorden
  1. 2.       Årsmøde 2. april kl.19 (afbud fra Karin og Eva)

Jette sender årsberetning 2012 til Birthe, der sørger for, at det kommer på kommunens hjemmeside.

Som mødeleder til årsmødet foreslås Erik Olsen ( Jette/Michael spørger)

DAGSORDEN –årsmøde

a)Fremlæggelse af beretning

b) Drøftelse af beretning

c) Valg til lokaludvalget (sekretæren laver stemmesedler + kuglepenne)

På valg er Rikke, som ønsker genvalg.  Lisbeth og Birthe ønsker ikke genvalg

d)Fortæring

e)Det videre arbejde med udviklingsplanen.

Ad a) Fremlæggelse af beretning

Lidt kommentarer til økonomien. Rikke fylder de manglende huller ud til Jettes økonomi-afsnit.  Udvalgssekretærene tager deres gruppes emne og fortæller kort om emnet.

Landsby-pedel : Lisbeth

Mobilnet: Jette

Sø og Strand: Michael og Birthe

Ad b) Drøftelse af beretning

–          Spørgsmål fra salen m.m.

Ad c) Valg til lokaludvalget

På valg er Rikke, som ønsker genvalg.  Lisbeth og Birthe som ikke ønsker genvalg

Ad d) Fortæring.

Rikke har trang til at bage en brade-pandekage og køber øl/vand. Jette køber ind til brød og pålæg og kaffe + mælk.

Ad e) Det videre arbejde

Vi sætter os ned og ideen er at skabe forum og gejst til at komme videre. Lave en plan for hvordan de enkelte grupper kommer videre. Der åbnes op for snak m.m.

Der skal også åbnes op for, at der kan opstå nye arbejdsgrupper. Udviklingsplanen er til for at blive suppleret og for at vokse, så nye områder og grupper er meget velkomne.

Ad f) Opstilling .

Gymnastikholdet sætter bordene op om formiddagen. Udvalget kommer kl.18.15.  Hvem sætter fremviseren op? Jette spørger Ove.

  1. 3.       Udviklingsplanen,

Hvad er status på udviklingsplanen.

Fiber-Mobilnet gruppen.

Jette indkalder Borgermøde 30. april 2014 kl. 19.30, om fiberforbindelse, Energinet. Vi skal have inviteret OG omegn. Jette har et kort med interesse-området. De områder, der stadig ikke kan komme med på fiber, forsøger man at komme med via noget trådløst (sendemaste) Ø-nettet.

Sø og Strand- gruppen:

Kommunen har lavet oplæg til klima-plan for Middelfart kommune – vand på møllen til udvalget. Michael har taget kontakt til den nye naturvejleder og så få vores ide til at passe ind i naturpark Lillebælt. Møllen kan/skal måske bruges som den er. En stor hurtel i projektet er selvfølgelig driften og økonomien idet.

Der er deadline for eventuelle rettelser 14. marts 2014.

  1. 4.       Siden sidst

Møde i naturens dag i Middelfart. Karin, Michael og Jette deltager. Kl. 18.00 tirsdag d. 18. marts. 2014

Vi har fået skabet til hjertestarteren- den står hos Michael.

Vi har lidt udfordringer omkring afregningen af bygningen af toiletbygningen. Jette arbejder på at få løst det med hjælp på kommunen.

  1. 5.       Næste møde

Tirsdag d. 8. april 2014, hos Karin Grønlund

  1. 6.       Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *