2014 – 4

Referat fra møde i lokaludvalget den 21/5-14 ved / Jette.

Deltager: Michael – Eva – Jette – Karin.

Gennemgang af sidste møde grundet manglende referat.

Gennemgang fra hver gruppe:

Sø og strand + overfladevand:

Vi fastholder at vi i Føns selv vil være primus motor på tingene fremfor at lade kommunens folk tage over på opgaverne.

Ellers fortsætter gruppen det igangværende projekt ved området ved den gamle vindmølle – som formidlingscenter. Og man holder fast i kontakten til Middelfart kommune for at få vores ideer passet ind i tankerne omkring naturpark Lillebælt.

Fibernet og mobildækning:

Kick off møde den 18/6. Forventet opstart 010115. Med forbedret fibernet vil helt sikkert betyde noget for husets værdi i fremtiden. Men det ser lovende ud da der allerede er flere tilsagn for borger i Føns og omegn om tilmelding. Forventet pris Kr. 3.000.

Mobildækning undersøges – TDC ved ikke hvornår der opgraderes. Mobilmast ved vandværket er ikke afgjort, men videregivet til kommunen så de kan arbejde med dette.

Aftalt at lokaludvalget går rundt og stemmer dørklokker for at få øget antallet af tilmeldinger.

Info. fra mødet den 18/6 på kommende møde.

Landsbypedel:

Efter Kick off møde med kommunen og de øvrige lokaludvalg, blev vi orienteret om at man forventer at der kommer ansøgninger ind fra nye efterlønnere til de mulige landsbypedel job. Men kommunen har ikke helt den samme opfattelse af hvordan landbypedellen skal buges. De vil sende vedkommende rundt til de jobs som de forskellige udvalg har ytret ønske om. Vi ønskede egentlig mest at det kunne være en lokal (el. en som kunne blive lokalkendt), som kom rundt i en fast turnus og som Jette sagde ”havde tid til en kop kaffe og en snak i forbindelse med det arbejde som skulle gøres”, altså mest styret af os selv frem for at kommunen bare sender en ud i forskellige hjørner af kommunen, uden vi har en tovholder med ind over, så opgaverne bliver lavet som vi ønsker det i vort område.

Vi må drøfte en mulig model.

Eva er i gang med at se på mulighederne med at lave by forskønnelse ved branddammen på Ovenhusvej, så det måske kan blive et lille gadekær med et par bænke. Som en naturlig forlængelse af stien som går rundt om Føns Strandvej via Præsteengen og forbi Jydekrogen om til Ovnhusvej.

Karin talte om udendørs fitness redskaber placeret i området nede ved volleyball banen, men Michael påpegede at der skulle tages højde for kystbeskyttelseszonen, men vi blev enige om at tage ind til Middelfart kommune for at høre om muligherderne. Der er ofte mulighed for at søge fonde som netop yder tilskud til tiltag / aktiviteter omkring den ”sunde og grønne tankegang……..

Vi talte i samme forbindelse om vi skulle se på en renovering af volleyball banen.

Ollekolle:

Snakken om Ollekolle ønsker det øvrige lokaludvalg tages op til drøftelse igen. Vi var enige om at det var ærgerligt at opgive tanken / ideerne om et ollekolle, da flere har tilkende deres interesse. Vi talte om at måske skal lokaludvalget rette personlig / skriftlig henvendelse for at høre mere om interessen også er oprigtig. Og stedet for ollekolle byggeriet var der også bred enighed omkring, hvis der bliver mulighed for det.

Føns Skole:

Føns skole venter vi med, griber ind i beboerforeningens arbejde.

Andet:

Hvad kan vi gøre ved Is huset? Kan der laves en lokal bemandingsliste. Kan vi leje det ved kommunen? Kan det gøre i beboerforenings regi?

Michael taler med Ib som er rep. for beboerforeningen. Kan vi få en adresse liste fra beboerforeningen.

Store Cykeldag den 15/6:

Er overstået – vi evaluerer på kommende møde.

Naturens dag:

Møde den 28/5 for info. vedr. naturens dag – havde vi deltager med? Men vi var enige om at vi i Føns i år ”kun” deltager med området ved fugletårnet og fårene som aktivitet.

Lokaludvalget hjemmeside:

Drøftes på næste møde, hvem kan og vil vedligeholde………….

Siden sidst:

Kort gennemgang af dialogmøde med Middelfart kommune og lokaludvalgene hvor Michael – Jette – Karin deltog.

Udviklingsplanerne blev gennemgået i de forskellige lokaludvalg bordvis, der var en politiker og en embedsmands repræsenteret i hver gruppe. De enkelte lokaludvalg præsenterede herefter i plenum (3 min til hver gruppe), hvad man har af planer og visioner og hvad man var nået frem til i det forgangne år.

 

Eventuelt:

Info. om ændring i Lag – det kommer til at hedde Lag Middelfart – Assens – Nordfyn. Fordelen er at vi ikke længere er en mellemkommune. Så vi er mere fritstillet til at søge fonde og vi er ikke begrænset til kun at få 50 % støtte som tidligere, men derimod 100 %. Hvem deltog til møde på Vissenbjerg Storkro 040614, hvor der skulle findes repræsentanter fra Middelfart kommune til LAG.

 

Næste møde:

Torsdag den 26/6 kl. 19.00 v/ Jesper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Udviklingsplan – gennemgang fra grupperne.

Sø og strand:

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *