2014 – 5

Referat Lokaludvalgsmøde september 2014.

Tilstede: Ib Bager, Jette Erichsen, Eva Møller Knudsen, Michael Rasmussen og Rikke Clausen. Afbud fra Karin Grønlund. Ikke tilstede Jesper Clante.

1) Dagsorden godkendt
2) Referat godkendt
3) Udviklings planen
SØ OG STRAND: Opmærksomhed på at der ikke synes at være løbet vand ud af Føns Vangsø de sidste 6 uger. Muligvis er passagen under vejen spærret og Michael Rasmussen kontakter Middelfart Kommune om sagen.
Ib Bager er trådt ind  i Grønt Råd og er
DOFs kontaktperson til Middelfart Kommune og kommer dermed tættere på diskussionerne i LIFEprojektet.
FIBERNET OG MOBILDÆKNING: Der har meldt sig folk nok til, at fiber nettet nu bliver en realitet. Det skal afgøres, om nettet skal ned graves samtidig med nærvarme-ledningerne – såkaldt grave fællesskab. Der arbejdes nu også med mobil dækning for hele området.
LANDSBYPEDEL:  Der arbejdes videre på, at skabe mulighed for at 1person kan blive tilknyttet Føns og dermed få et tættere forhold til folk i byen. I modsætning til, hvis skiftende personer kommer ind i ordningen. Jette Erichsen undersøger nærmere.
OLLEKOLLE: Flere beboere i Føns har ytret sig positive overfor muligheden for et ollekolle i byen. Rikke Clausen kontakter Nordvestfyns Boligforening for at høre foreningens holdning til sagen.
ANDET: intet
4) Naturens Dag Jette Erichsen og Rikke Clausen deler vagten ved fugle tårnet søndag den 14. september, hvor Hans Ejlif fortæller om fuglene omkring Føns Vangsø.
Det opsættes skilte ved Assensvej (uden genere trafikken) og ved fåremarken.
5) Siden sidst.
FÆLLESMØDE mellem lokaludvalgene (Karin Grønlund og Michael Rasmussen deltog): Der skal sættes ordentlig gang i den fælles hjemmeside, så folk bliver gjort opmærksom på, hvad der foregår lokalt, og bliver interesserede i det lokale arbejde. Næste fællesmøde 27. Jan i Brenderup.
STATUS PÅ LAG: I det nye LAG  deltager 4 kommuner. Olav Erichsen deltog 10.september i det indledende møde. Mere herom på næste møde.
ANDET: Rikke Clausen har kontakt til Naturstyrelsen vedr. input til QRkoder på Margueritruten gennem Føns og Omegn. Eventuelt opsætning af qr-koder direkte på maguerit-skiltene.
Jette Erichsen har modtaget en henvendelse om udlejningsforholdene i et af husene i byen – følger op på sagen.
6) Næste møde onsdag den 22. Oktober hos Rikke Clausen.
Punkter til næste møde er bl.a. hjemmeside og byttecentral (Eva Møller Knudsen)
7)Evt. JEM og FIX har tilbudt projektstøtte i form af materialer til passende projekter.
Ib Bager bidrager med information om fugleliv til kommunens kajakguide

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *