2014 – 6

Lokaludvalget for Føns og Omegn

Referat fra mødet Tirsdag den 28. oktober 2014

Tilstede: Ib Bager, Jette Erichsen, Michael Rasmussen, Rikke Clausen og Karin Grønlund.

Afbud fra: Eva Møller Knudsen og Jesper Clante.

 1. Godkendelse af dagsorden – GODKENDT
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde – GODKENDT
 3. Udviklingsplan
  1. Sø og strand:

Idé til at oprette et lokalt ”Møllelaug”.  Mølle og søprojektet – mulighed for at ansøge om sponsorrat eller tilskud fra evt. TREFOR og Real Dania.

Nyt hjertestarter kursus – afventer til næste år.

 1. Fibernet og mobildækning:

Energi Fyn møde – tidsplan tænkes også ind i forhold til nærvarme  projektet. Startdato formentlig i feb.md, men endelig startdato vil komme i Fønsbladet. Der afholdes nyt møde i arb.gruppen.

 1. Landsbypedel:

Jette har fået tilbudt en plads i arb. Gruppen, med de øvrige lokaludvalg og kommunen.

Gennemgang af mulige opgaver for den kommende landsbypedel – Græsslåning på springbakken – Tidsler slåes i fårefolden – Diget ved fugletårnet og folden slåes, nye æbletræer skal plantes – Store huller/ pytter på parkeringspladsen ved Is huset skal planeres – Ny trappe løsning over diget til stranden ønskes – Opsamling af affald langs grøfter og veje – Græs slåning ved kanten til Gamborg fjord – Sikring af diget – Busskur rengøres og males – Bord/bænksæt males.

 1. Ollekolle:

Rikke har haft kontakt til Vestfyens boligforening – og deres erfaring er at folk gerne vil bo i Føns.

Kan vi evt. arrangere en informationsaften om salg af huse i Føns via udvalgte ejendoms mæglere, så dem der ønsker at komme i betragtning til Ollekolle kan se muligheder i salg af egen bolig.

 1. Andet (hjemmesiden):

Hvem er vi – Link til kommunen – Hvad laver vi af aktiviteter – Referater – Muligheder for at klikke på nyhedsmails – Kort over byen – QR koder.

 1. Siden sidst:

Vedr. QR koder har Naturstyrelsen vendt tilbage om at det er kommunen vi skal have fat i – så Rikke arbejder videre med maguerite-skiltene og kommunen.

 1. Næste møde:

Torsdag den 11/12 kl. 19.00 v/ Ib Bager.

Markedsføring af Føns.

Stisystemer.

 1. Eventuelt:

Kunne vi evt. vende punkterne fra forrige møde:

Byttecentral  v/Eva Møller Knudsen.

Jem og Fix ´s projektstøtte i form at materialer til passende projekter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *