2015 – 1

FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

Referat fra mødet den 21/1-2015

hos Jette, Rudvej 6

1.       Godkendelse af dagsorden – GODKENDT

2.       Godkendelse af referat fra sidste møde – GODKENDT

3.       Udviklingsplan

a.       Sø og strand, herunder projekt formidlingscenter og samarbejde med kommunen

–          Det udkast Ib og Michael havde afleveret til kommunen er modtaget retur, så nu sendes det endelige materiale igennem systemet med en frist uden deadline. Det kører udenfor life projektet, vi kan håbe at få det ind under Naturpark Lillebælt.

b.      Fibernet og mobildækning

–          Fibernet gravearbejde påbegyndes her og nu, og det forventes at de første kan få lagt ledninger ind primo april.

Mobildækning- der arbejdes på optimal masteplacering og om hvor mange der kan dækkes ind.

c.       Lokalhjælperteamet

–          Steffan fra Middelfart kommune har været med Jette rundt i vores område for at se på opgaver, og det ser ud til at fungere nu. Jette vil kontakte Kim/ Wedellsborg om oprydning af ved Gamborg Fjord.

d.      Seniorbofællesskab, herunder opsamling på mødet den 14. januar

–          Arbejdsgruppe skal nedsættes. Vi vil i Fønsbladet bede beboerne i Føns om at tænke over  om de kunne sig at blive gamle i Føns.

e.      Hjemmeside

–          Ib har fået flyttet link så vi nu har forbindelse til kommunens hjemmeside. Vi skal pleje vores egen Føns hjemmeside, hvor alle referater skal være, fra såvel årsmøder som møder i lokaludvalget.

4.       Markedsføring af Føns

–          En flot præsentation af Føn på hjemmeside, maks. 3 klik, kan boliger som er til salg præsenteres? Vi skal have gode budskaber med bl.a., at der findes en fantastisk børnehave / vuggestue. Afstand til motorvej, tog, butikker, skole, skolevej med cykelsti osv. Vi skal have foreninger præsenteret på hjemmesiden.

5.       Regnskab for 2014

–          Vi har over 7000 Kr. i kassen. Penge som vi er enige om, er gode og have stående til eventuelle arrangementer og vedligehold af brotrin og hjertestarter. Officielt bliver pengene brugt til leje af skole og fortæring til diverse møder.

6.       Stisystemer, herunder opfølgning på mødet den 19. januar.

–          Skiltning med QR koder – ønske om eksisterende stier på kortet – og Springbakken

 7.       Naturens Dag 2015

–          Der er indkaldt til fælles møde den 17/3 fra kl. 18.00-19.30, om oplæg til den kommende naturens dag den 13/9.

Kontakt Vesterdal om arrangement ved havnen til naturens dag – søliv og redning . Det kunne måske være en ide at vi alle i Føns hejser flaget og forener kræfterne om et evt. åbent hus arrangement.

8.       Årsmøde

–          Onsdag den 8/4 foreslået som en mulig dato for årsmødet.

Temaforslag: Nabohjælp

9.       Siden sidst

–          Invitation til Fælles møde den 27/1 i Brenderup uden politikere, hvor der skal snakkes videre om stisystemer – teletaxa – markedsføring og bosætning i vores lokalområder.

10.   Næste møde

–          Onsdag den 25/3 hos Karin kl.19.00

11.   Eventuet:

–          Kort ekstra møde i vores lokaludvalg fredag den 6/3 kl. 16.30 om tema til årsmødet – hvis ikke NABOHJÆLP er muligt, Jette skulle undersøge. Vi hører nærmere fra Jette om dette ekstra møde bliver nødvendig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *