2016-1

REFERAT fra FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

MØDE TORSDAG DEN 12. MAJ 2016

Dagsorden

 

Referat
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat

 

 1. Nyt fra udvalgene

a.       Sø og strand

b.      Seniorbofællesskab

 

c.       Gadekær

d.      Stisystemer

 

e.      Andet

 1. Trafikken i Føns
 2. Nabohjælp
 3. Naturens Dag
 4. App til sti-vandringer
 5. Samarbejde med øvrige foreninger i Føns
 6. Siden sidst

a.       Møde med bosætningskonsulent

 

b.      Dialogmøde

c.       Andet

 

 1. Næste møde
 2. Eventuelt

 

Godkendt

Rettelse til referatet: Susanne Bach Bager er ikke medlem af udvalget, men suppleant (men deltager på lige fod med de øvrige medlemmer af udvalget).

 

 

Punktet udsat pga. fraværende medlem

Rikke Clausen har holdt møde med gruppen af interesserede beboere i Føns. Gruppen afventer, at Boligforeningen får tilsagn om støtte fra Kommunen.

Der er aftalt offentligt møde med Boligforeningen Lillebælt og Lokaludvalget 31. maj kl. 19 i Føns Skole. Da Middelfart Kommune ikke har givet tilsagn om støtte til byggeriet, er processen ikke så langt som forventet tidligere på året. Boligforeningen inviterer alle interesserede til at komme. Der bliver også inviteret politikere til mødet.

Punktet udsat pga. fraværende medlemmer

To fra udvalget har været på tur med Middelfart Kommune til Øhavsstien ved Vester Skerninge. Det var en veltilrettelagt tur, hvor vi var i selskab med lodsejere, politikere og forvaltere af Øhavsstien. Der synes ikke at være væsentlige problemer (affald, støj og deslige) i forbindelse med etablering af den slags stier. Dog blev løse hunde nævnt som et problem at være opmærksom på.

 

Intet

Lokaludvalget har opfordret beboerne i Føns til at komme med forslag til, hvordan vi for skabt tryggere forhold, særligt på Fønsvej, gennem byen. Det blev aftalt, at Jette Erichsen kontakter Uffe Høybye (chef i Trafik- og Vejafdelingen i kommunen) for at forelægge ham problematikken.

 

Der er oprettet to nabohjælpsgrupper i byen, sådan at vi nu kan få skilte op ved to (2?) indkørselssteder til Føns.

 

Det blev aftalt, at Susanne ville forelægge Ib Bager forslaget om, at Naturens Dag igen kunne indebære besøg i Fugletårnet (selvom jagtsæsonen er gået ind).
Der er siden kommet et detaljeret forslag til, hvordan Føns kan bidrage til Naturens Dag – se vedlagte.

 

Udsat til næste møde.

Det er endnu ikke lykkedes at hindre ”overlap” af aktiviteter hos hhv. Beboerforening, Lokaludvalg og Menighedsrådet. Det blev besluttet at invitere 2 personer for hver af foreningerne til en snak om, hvordan vi kan forbedre kommunikationen. Susanne og Jette repræsenterer Lokaludvalget.

 

Bosætningskonsulenten har opfordret til, at vi producerer et A4-ark, der beskriver herlighederne ved Føns. Dette ark skal helt oplagt ligge bl.a. hos ejendomsmæglerne.

 

Bent Andreasen og Rikke Clausen deltager i dialogmødet 24. maj. Hvis flere ønsker at deltage skal de HURTIGT give besked til Jette.

 

Vi har fået invitation til at deltage i møde om ”Dele-økonomi”  18. maj

 

 

Næste møde 1. september kl. 19 hos Bent, Ronæsbrovej 18.

 

Ishuset ved Føns Strand bliver formentlig malet i samme farve som toiletbygningen. Ejeren har ønsket at etablere et læhegn (begge dele tager Middelfart Kommune sig af).

 

 

Referent Rikke Clausen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *