Beskæftigelses- og vækstpolitik.

Føns og Omegns Lokaludvalg

Middelfart Kommune,

Staben,

Østergade 11,

5500 Middelfart

Den 11. marts 2012

Bemærkninger til Middelfart Kommunes udkast til Beskæftigelses- og vækstpolitik.

Føns og Omegns Lokaludvalg har behandlet høringsudkastet til Middelfart Kommunes

Beskæftigelses- og vækstpolitik. Den indeholder mange gode intentioner, som vi er enige

med.

Det bliver derfor interessant at se, hvordan disse intentioner bliver ført ud i livet. Her skal

Middelfart Kommune bl.a. være opmærksom på, at for at de unge mennesker i

landdistrikterne kan komme til og fra deres uddannelsesinstitutioner, er det nødvendigt, at

infrastrukturen passer sammen. Der må derfor arbejdes på, at DSB og de forskellige

busselskaber samarbejder og forstår, at en part ikke kan ændre køreplaner uden at have

de øvrige med på råd, så der sker en koordinering.

Det er ligeledes vigtigt, at der sker en udbygning af internettet, så forbindelserne til

yderområderne er så gode, at erhvervsaktive og unge mennesker under uddannelse kan

arbejde hjemmefra samtidig med, at internetbaserede virksomheder kan etablere sig i

disse områder. Hvis Middelfart Kommune mener afsnittet ”Læring og Uddannelse hele

livet”, må Middelfart Kommune stille krav til udbyderne om, at internettet udbygges fuldt ud

overalt.

Lokaludvalget har med tilfredshed noteret, at politikken evalueres en gang årligt, og

forventer, at evalueringen bliver offentlig.

Med venlig hilsen

på Lokaludvalgets vegne

Erik Bitsch Olsen, formand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *