Besparelser i budget 2012.

Føns og omegns Lokaludvalg

 Byrådets forslag til besparelser i budget 2012.

HØRINGSSVAR AF 17.04.2011.

I brev af 4. april 2011 anmoder økonomichef Thomas Foged os – dvs. Føns og omegns lokaludvalg – om kommentarer til Byrådets forslag til besparelser i budget for 2012.

Vi har gennemgået materialet og oplever, at besparelserne i høj grad omfatter effektiviseringer og reduktion i serviceydelser, som ligger over lovgivningens minimumsniveau. Vi ser effektivisering som et positivt tiltag, mens vi beklager serviceforringelser. Vi har svært ved på det foreliggende grundlag at vurdere omfang og konsekvens af disse reduktioner.

Vi vil dog påpege, at besparelser på analyseniveau for Blå flag ikke må betyde, at nogle af de 5 Blå flag i kommunen inddrages. Aktiviteterne ved kommunens badestrande – herunder Føns Strand – er omfattende og er af afgørende betydning for dagliglivet i og tiltrækningskraften fra Middelfart Kommune. Tiltrækning af mennesker – både nye tilflyttere og gæster – styrker omsætningen hos erhvervslivet, især de handlende, i kommunen. Desuden vil et reduceret antal Blå flag passe dårlig ind i billedet af Middelfart som en Grøn Vækstkommune. Derfor bør bevarelsen af de 5 Blå flag sikres.

Den væsentligste kommentar til besparelserne vedrører dog reduktionerne under Teknisk udvalg – nemlig vedr. drift af veje og grønne områder, vedr. slidlagskontoen og vedr. bygningsvedligehold. Det er konti som regelmæssigt har været underlagt besparelser de seneste år. Det virker, som om disse konti allerede er beskåret for hårdt. F. eks. oplever vi i øjeblikket, at kommunens veje – herunder 2 væsentlige adgangsveje til Føns – er i en endog meget ringe stand – på grænsen til nedbrydning. De lever slet ikke op til de trafiksikkerhedsmæssige målsætninger i kommunens Trafikpolitik. Som det fremgår af udvalgets indstilling for slidlagskontoen, er området allerede stærkt underbudgetteret. Forslaget vil accelerere behovet for efterfølgende meget dyrere renoveringer. De vil være absolut nødvendige i løbet af få år, også selv om kommunens budgetter fortsat er stramme. Derfor vil vi både som skatteborgere i kommunen og beboere i et hårdt ramt lokalområde på det kraftigste anbefale, at disse reduktioner undlades og i stedet erstattes af forøget renovering og vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger.

Besparelser må i stedet findes ved effektiviseringer. Vi kan umiddelbart pege på et par muligheder. Vi har f.eks. oplevet, at kommunen har præsenteret en plan for at gøre Føns grønnere. Det er en plan, som hverken kommunen eller Føns har glæde af. Udarbejdelse af sådanne planer er ressourcespild. Ligeledes har vi oplevet er en meget usikker og sendrægtig sagsbehandling af anlæg i vand – f.eks. vedr. badebroer. Det må kunne gøres langt mere strømlinet med ressourcebesparelser til følge.

Vi håber, vore bemærkninger tages i betragtning ved bearbejdningen af de kommunale budgetter. Vi er parate til at uddybe dem, hvis kommune ønsker en dialog.

Med venlig hilsen

Føns og omegns lokaludvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *