Genåbning af budget 2010.

Føns og omegns Lokaludvalg

Føns, den 20. april 2010

Middelfart Kommune

Østergade 11

5500 Middelfart

Høringssvar ang. genåbning af budget 2010.

Dagtilbudsområdet.

Med anmodningen om kommentarer til Middelfart Kommunes for slag til budgetbesparelser i

2010 har Føns og Omegns Lokaludvalg drøftet oplægget herfor sammen med

Strukturanalysen på dagtilbudsområdet 2010 samt stordriftsmodellen – specielt med relation

til byens børneinstitution Søstjernen.

Vi kan se det fornuftige i at samle administrationen i større enheder og lave fælles ledelse for

flere daginstitutioner, men vi har til gengæld svært ved at se, at det skulle gavne børnene og

økonomien, at de bliver samlet i større institutioner. Vi har også svært ved at se det

hensigtsmæssi ge i, at børnene skal transporteres længere for at komme i daginstitution.

Middelfart Kommune ø nsker at være en grøn kommune, og det vil vi gerne medvirke til.

Vi foreslår, at Søstjernens vuggestue bevares og udbygges med 10 pladser . Al forskning på

området viser, at barnets første to år er de vigtigste i barnets udvi kling. Det er derfor vigtigt,

at børnene passes af faguddannet personale i trygge rammer. Disse rammer har vi i

Søstjernen i Føns, hvor børnene kan gå til stranden ell er i skoven, kan sove ude i

barnevognene, kan fortsætte i børnehaven og i det hele taget kan få de tr ygge rammer, som

skal sikre, at de får en god start i tilværelsen.

Samtidig er Søstjernen er vigtig del af Føns. Vi har selv oprettet institutionen netop for at give

vore børn en god start på livet. Vi har et godt samarbejde omkring brug af sognets

”forsamlingshus”, Føns gl. Skole, som Søstjernen bruger til gymnastik/motorik,

musikundervisning, forældrearrangementer, fastelavn, j ulemarked osv. Huset har – som

beskrevet mange gange – afgørende betydning for sammenholdet i lokalsamfundet. Vi har

samtidig et lokalsamfund, hvor det hurtigt vil være muligt at danne et vikarkorps, hvis der

skulle være behov for det. Herved kan bemandingen lokalt gøre fleksibel og dermed

eliminere en svaghed ved en mindre institution i f.t. større.

Vi har stadig et stort behov for Søstjernen, så vi vil kæmpe for at beholde den. Små børn har

brug for trygge rammer, og dem får de i Søstjernen i Føns.

Med venlig hilsen

Erik Bitsch Olsen

Formand for Føns og Omegns Lokal udvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *