ONSDAGSKLUBBEN

Vi mødes hver anden onsdag i lige uger i konfirmandstuen, Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18, Føns, 5580 Nørre Aaby
klokken 14.30-16.30

Pris for kaffe og brød: 25 kr.
Alle er velkomne